ដឹងការពិតហើយ ពូចក់ដែលធ្លាប់អួតថាខ្លួនជាអភិជន តាមពិតមានតែសំបកខ្លួនសោះ របស់របរនិងទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធសឹងជារបស់….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដឹងការពិតហើយ ពូចក់ដែលធ្លាប់អួតថាខ្លួនជាអភិជន តាមពិតមានតែសំបកខ្លួនសោះ របស់របរនិងទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធសឹងជារបស់…ដូចដែរដឹងស្រាប់ហើយថា រឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់ admin ជីងចក់ ដែលធ្លាប់.ធ្វើឲ្យគេឯង សរសើរថាជា គូស្វាមីភរិយា.សមគ្នានោះ ក្រោយរៀបការបាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រឹមតែ.៥ខែសោះ ក៏ដើរដល់ផ្លូវបែ.ក.បា.ក់ ក្រោយអ.តីតភរិយា ចាប់បានរូបលោក មានស្រីម្តងហើយម្តងទៀត មិន.កែប្រែចរឹត។យ៉ាងណាមិញ ខណៈប.ង្ហាញក្រដាសលែងលះ កាលពី.យប់មិញ ក្នុងនោះ អតីតភរិយា admin ជីងចក់ បញ្ជាក់ថា រថយន្តJeep ដែលមានស្លាក.លេខ JingJork នោះជា រថយន្តរបស់.រូបនាង ហើយចាប់ពីពេលនេះ.ទៅ រូបលោក ក៏គ្មាន.សិទ្ធិមកប៉ះពាល់រថយន្តនេះ តទៅទៀតដែរ។ទន្ទឹមនឹងនេះ រូបនាងបន្តថា រថយន្តនេះ ទាំងកាតគ្រី ឈ្មោះ និងលុយ សុទ្ធតែជារបស់.រូបនាងទាំងអស់ ព្រោះចង់.បំពេញមុខមាត់អតីតស្វាមី ទើបដាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្លាកលេខជា ឈ្មោះរបស់ស្វាមីយ៉ាងដូច្នេះ លើសពីនេះទៅទៀត រូបនាងក៏បញ្ជាក់.ជូនមហាជនថា ប្រសិនបើ ឃើញរថយន្តនេះតាមផ្លូវ សូមបញ្ជាក់ថា មិនមែនadmin ជីងចក់ឡើយ ប៉ុន្តែ ជារថយន្តរបស់រូបនាង ខ្លួនជាអ្នកបើក ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.