ព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តសត្ថារាជា ខ្វះចង្ហាន់ សូមជួយ តេជគុណផង ឆាន់បាយម្តងសម្លរសុទ្ធតែទឹក….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តសត្ថារាជា ខ្វះចង្ហាន់ សូមជួយ តេជគុណផង ឆាន់បាយម្តងសម្លរសុទ្ធតែទឹក…..មានវត្តដ៌កំសត់មួយឈ្មោះវត្តសត្ថារាជាព្រៃធំ ដែលស្ថិតនៅភូមិព្រៃធំ ឃុំដំណាក់ចង្អើរ ក្រុកកែប ខេត្តកែប ពិតជាកំសត់ណាស់ ដែលរាល់ថ្ងៃទោះជាថ្ងៃសីល ឬថ្ងៃធម្មតាក៍ដោយ ព្រះសង្ឃដែល គង់នៅវត្តនេះ ពុំមានចង្ហាន់ឆាន់នោះទេ។ បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ Neak Neang Toch បានសរសេររៀបរាប់ថានេនតូចៗ.ត្អូ.ញ.ត្អែរ.ថា ថ្ងៃណាក៌ដូចថ្ងៃណា ថ្ងៃសិលក៌ដូចថ្ងៃធម្មតា ថ្ងៃចូលឆ្នាំក៌ដូចថ្ងៃអត់ចូលឆ្នាំ អ. ាត្មាឆាន់តែ.មី. ជួនកាលបានបាយម្តងសម្លរសុទ្ធតែទឹក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកកន្លែងសឹងនេនតូចៗថាឆ្នាំមុន លោកធ្លា.ប់កំសត់ ចងមុងសឹងកណ្តាលវាល យប់ឡើង លឺតែសត្វលលក.ខ្មោ…ចយំ.។នេនតូចៗសុំអោយបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសាសនាជួយយកចង្ហាន់(បាយសម្លរ)មកប្រគេនលោកៗផង លោកឆាន់មិនសូវគ្រប់គ្រាន់ទេសព្វថ្ងៃនេះ ។ អាស័យដ្ឋានវត្ត ៖ វត្តសត្ថារាជាព្រៃធំ ស្ថិតនៅភូមិព្រៃធំ ឃុំដំណាក់ចង្អើរ ក្រុកកែប ខេត្តកែប។ជួ.យ លោកនេនតូចគឺជួយពុទ្ធសាសនាគឺសាសនាយើងទាំងអស់គ្នា ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.