អីយ៉ូង ផ្ទុះខ្លាំង ! បទ «RUN THE TOWN» របស់ វណ្ណដា និង តារារ៉េបថៃល្ប ៣ រូប កំពុងផ្ទុះខ្លាំង….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អីយ៉ូង ផ្ទុះខ្លាំង ! បទ «RUN THE TOWN» របស់ វណ្ណដា និង តារារ៉េបថៃល្ប ៣ រូប កំពុងផ្ទុះខ្លាំង…ភ្នំពេញ ៖ ជាការពិតណាស់ដែលនៅទីបំផុតបទចម្រៀងដែលជាការសហការគ្នារវាងកំពូលតារាចម្រៀងរ៉េបល្បីឈ្មោះកម្ពុជាគឺលោក វណ្ណដា និងតារារ៉េប ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ល្បីៗរបស់ប្រទេសថៃលោក F.HERO លោក 1MILL និង លោក SPRITE ដោយមានចំណងជើងថា “RUN THE TOWN”ហើយចេញហើយក្ដៅៗតែម្ដងពិតជាកក្រើកខ្លាំងលើអន្តរជាតិកំពុងតែ Hit មិនធម្មតាឡើយឡើយ ដែលជាផ្ទាំងទស្សនីយ៍ភាពថ្មីពិតជា ពិរោះនិងអ៊េមខ្លាំង ស្ដាប់ហើយទ្រាំមិនបានរាំតាមតែម្ដង ៕ តោះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សានាវីដេអូខាងក្រោមនេះ ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.