ជារឿងដែលហួសចិត្ត ខឹងប្ដីមានស្រី ស្ដ្រីម្នាក់សងសឹងប្ដីវិញ ដោយយក ខោអាវរបស់របរប្រេនៗប្ដីទៅ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជារឿងដែលហួសចិត្ត ខឹងប្ដីមានស្រី ស្ដ្រីម្នាក់សងសឹងប្ដីវិញ ដោយយក ខោអាវរបស់របរប្រេនៗប្ដីទៅ….ថ្មីៗនេះ ស្ត្រីសញ្ជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់ បានកើតការខឹងសម្បារខ្លាំង ក្រោយប្ដីរបស់នាងបានលួចផិតក្បត់ និង ចាកចេញពីនាង ទៅតាមស្រីស្នេហ៍របស់គេបណ្ដាលឱ្យនាងឈឺចិត្តខ្លាំងរហូតរកវិធីសងសឹកវិញ។ខុសប្លែកពីស្ត្រីដ៏ទៃ ដែលនៅពេលខឹងហើយ របស់របរប្រើប្រាស់របស់ប្ដីទាំងប៉ុន្មាន ឃើញហើយគឺសឹងតែបំផ្លាញចោលនៅនឹងមុខនោះតែនាងបែរជាកើតគំនិតថ្មី ដោយធ្វើការប្រមូលខោអាវ រួមទាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ របស់របរប្រេនៗរបស់ប្ដីនាង យកមកឡាយលើហ្វេសប៊ុកដាក់លក់យកប្រាក់ទៅវិញ។របស់របរប្ដីដែលនាងយកមកឡាយលក់នោះ រួមមាន អាវម៉ាក Lacoste, Yeezys, មួក និងថែមទាំងស្បែកជើង limited edition មួយគូថែមទៀតផង។ ជាលទ្ធផលនៃការឡាយលក់នេះដែរ ស្ត្រីរូបនោះគឺរកប្រាក់បានគួរសមដែរ ដោយនាងលក់បានរហូតដល់ជិត ៤ ០០០ ដុល្លារ។ នាងបាននិយាយថា លុយដែលនាងលក់បាននេះ គឺនាងនឹងយកទៅផ្គត់ផ្គង់កូនៗរបស់នាង៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.