សែនស្លុតចិត្ត! បុរសម្នាក់ពុ.ល.ថ្នាំដាក់បង្គន់ ស្ល-ា.ប់ចោលកូនទើបចេះហៅប៉ាៗ និង គ្រួសារ គួរខ្លោចចិត្ត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សែនស្លុតចិត្ត! បុរសម្នាក់ពុ.ល.ថ្នាំដាក់បង្គន់ ស្ល-ា.ប់ចោលកូនទើបចេះហៅប៉ាៗ និង គ្រួសារ គួរខ្លោចចិត្ត…បុរសខ្មែរម្នាក់បានលាចាកលោកចោលក្រុមគ្រួសារជារៀងរហូត ក្រោយពីរូបលោកបានពុលក្លិនថ្នាំដែលដាក់បង្គន់ឲ្យបង្គន់លែងស្ទះ។ នេះបើផ្អែកតាមការចែករំលែករបស់គណនីមួយឈ្មោះថា Ly Sokeav ដែលជាសាច់ញាតិរបស់បុរសរងគ្រោះផ្ទាល់។គណនីឈ្មោះ Ly Sokeav បានសរសេរបែបនេះថា ៖ “បងប្រុសខ្ញុំគាត់ពុលថ្នាំដាក់បង្គន់អោយលែងស្ទះ សូមបងប្អូនប្រយត្ន័ថ្នាំប្រភេទនេះផងព្រោះពុលខ្លាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 😭 ហ៊ាអេីយហេតុអីក៏ចាកចោលពួកខ្ញុំលឿនយ៉ាងនេះ កូននៅតូចណាស់ កូនចេះណាស់ ចេះហៅប៉ាហេីយមិចក៏អោយឃ្លាតទាំងគ្មានថ្ងៃត្រលប់ចឹង😭😭ជីវិតអីក៏ផុយស្រួសម្លេសលោក😭បងខ្ញុំប្តីល្អស្រលាញ់ប្រពន្ធកូនណាស់😭😭”។តាមនោះដែរ គេឃើញមហាជនបានចូលរួមរំលែកទុក្ខជាហូហែរ ហើយក៏ឃើញមានអ្នកបញ្ចេញមតិទាក់ទងនឹងថ្នាំដាក់បង្គន់ឲ្យលែងស្ទះនេះផងដែរ។ ក្នុងនោះមានអ្នកបញ្ចេញមតិថា ៖ “ថ្នាំហ្នឹងខ្លាំងណាស់ កាត់សក់ដាច់ខ្ទិច… ពេលដាក់ត្រូវពាក់ស្រោមដៃ និងពាក់ម៉ាស់ ហេីយមិនត្រូវអោយមានមនុស្សនៅជិតទេ”៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.