ក្ដៅៗ វីដេអូស្ដែងៗ របស់សមត្ថកិច្ចខណ្ឌមានជ័យ ចុះប្រដេញចាប់បានជនសង្ស័យ ឆ ក់កាបូប ពីនារីរងគ្រោះនៅចំណុចផ្លូវ ៣៨c ថ្ងៃមុន….(ម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្ដៅៗ វីដេអូស្ដែងៗ របស់សមត្ថកិច្ចខណ្ឌមានជ័យ ចុះប្រដេញចាប់បានជនសង្ស័យ ឆ ក់កាបូប ពីនារីរងគ្រោះនៅចំណុចផ្លូវ ៣៨c ថ្ងៃមុន….នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២២ លោកវរសេនីយ៍ទោ អ៊ុក បូនីន ជាអធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យ ក្រោយពីទទួលបានពត៌មាន មានករណីឆក់យកទ្រព្យសម្បត្តិពីនារីរងគ្រោះនៅចំនុចផ្លូវ ៣៨c សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១ រួចមក លោកបានចុះដឹកនាំកម្លាំង ចុះស្រាវជ្រាវរកជនល្មើស ក្រោយមកត្រូវបានកំម្លាំងអន្តរាគមន៌ពិសេស ធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ មួយនាក់ក្នុងចំណោមបក្សពួកជាច្រើននាក់ ហើយបានយកមកសាក់សួរនៅប៉ុស្តីនគរបាលស្ទឹងមានជ័យ១។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.