មកដឹងចំនួនអ្នកស្លា ប់ ចូលរួមសោកស្តាយផង ! អាសូរណាស់ អ្នកដំណើរសរុប ១៣២ នាក់លើយន្តហោះដែលធ្លាក់ គឺឆេះស្លា ប់ទាំងអស់….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មកដឹងចំនួនអ្នកស្លា ប់ ចូលរួមសោកស្តាយផង ! អាសូរណាស់ អ្នកដំណើរសរុប ១៣២ នាក់លើយន្តហោះដែលធ្លាក់ គឺឆេះស្លា ប់ទាំងអស់…នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ ក្រុមសង្គ្រោះប្រចាំប្រទេសចិន បានប្រមូលកម្ទេចបំណែកយន្តហោះរបស់ China Eastern ដែលបានធ្លា ក់ ផ្ទុះ ឆេះនៅតំបន់ភ្នំមួយកន្លែង កាលពីថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ ម្សិលមិញនេះ។យន្តហោះដែលបានដឹកអ្នកដំណើរ ដែលបានផ្ទុះ.ធ្លា ក់ នេះជាប្រភេទយន្តហោះ Boeing 737-800 បានធ្លា ក់ បុ.ក ផ្ទុះ.លើ.ភ្នំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលបានធ្វើអោយអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកបម្រើការលើនោះ ពុំមាននណាម្នាក់នៅរស់រាននោះឡើយ។ក្រុមសង្គ្រោះ បានអោយដឹងថា គេពុំអាចរកអ្នកដែលនៅលើយន្តហោះនោះឃើញឡើយ ដោយសារតែ.ភ្លើង.ដែលបានឆាបឆេះ ពីការធ្លា.ក់បុ.កនឹង.ភ្នំនោះ ដែលបានដុ.ត.សា.ក.ស.ព.អ្នកដំណើរ និងឥវ៉ាន់របស់ពួកគេទាំងអស់។គួររំលឹកផងដែរថា យន្តហោះដែលមាន ជើងហោះហើរលេខ MU5735 បានចាកចេញ ពីប្រលាន យន្តហោះ Kunming Changshui International Airport ឆ្ពោះទៅទីក្រុង Guangzhou ខេត្ត Guangdong ហើយ នៅវេលាម៉ោង២ និង ២១ នាទីរសៀល ថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ បានផ្ទុះ. ធ្លា ក់ ប៉ះនឹងភ្នំ បណ្តាលអោយឆេ ះ យន្តហោះ ហើយនិងអ្នកដំណើរដែលជិះនៅលើនោះតែម្តង។ ចំពោះមូលហេតុនៃការធ្លា ក់ យន្តហោះនេះគេពុំទាន់ដឹងនៅឡើយទេ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.