ច្បាស់ពេកហើយ! មិនធម្មតាមែន ទំនាយរបស់លោកយាយ Baba Vanga ពីរឿងរញ្ជួយដី និងទឹកជំនន់ បានសម្រេចបាត់….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ច្បាស់ពេកហើយ! មិនធម្មតាមែន ទំនាយរបស់លោកយាយ Baba Vanga ពីរឿងរញ្ជួយដី និងទឹកជំនន់ បានសម្រេចបាត់….ពិភពលោក÷ ដូចពាក្យចាស់លោកពោលថា អាគមសមអាយុ មិនជឿកុំប្រមាថ ដូច្នោះមែន។ កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ មហាជន និងជាពិសេសដែលដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានពិភពលោកបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីម្តងទៀត ក្រោយឃើញហេតុការណ៍គ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងខេត្តMiyaki និង Fukushima ក្នុងប្រទេសជប៉ុន កាលពីយប់ថ្ងៃពុធ កន្លងទៅ។យ៉ាងណាមិញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ងាកក្រលេកមកចាប់អារម្មណ៍ពីទំនាយរបស់លោកយាយពិការភ្នែកដ៏ល្បី Baba Vanga សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ឯណេះវិញ លោកយាយបានទាយទុកមកថា នឹងកើតមានរញ្ជួយដីខ្លាំងក្នុងពិភពលោក ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាសុីហ្វិក ព្រមទាំងមាន”ទឹកជំនន់ខ្លាំង” នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួន រួមទាំងអូស្ត្រាលីថែមទៀតផង។ ជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពាក្យទំនាយរបស់លោកយាយ Baba Vanga ហាក់ដូចជាត្រូវគ្នាទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក ដោយដើមឆ្នាំ២០២២នេះ អូស្ត្រាលីបានជួបនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់ ហើយជប៉ុនដែលជាប្រទេសក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាសុីហ្វិកបានជួបនឹងគ្រោះរញ្ជួយដី៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.