ពេលនេះមែនទៀតហើយ ក្រោយពាក់មី ថាត្រូវគេដកចេញពីកម្មវិធីមួយនៅ CTN ហើយ.. (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេលនេះមែនទៀតហើយ ក្រោយពាក់មី ថាត្រូវគេដកចេញពីកម្មវិធីមួយនៅ CTN ហើយ..ភ្នំពេញ៖ ពិតណាស់ កាលពីថ្មីៗកន្លងទៅ នាយពាក់មី ដែលជាតារាកំប្លែងដ៏ល្បីដែលតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាផ្ទុះសំណើច សើចក្អាកក្អាយ រំសាយទុក្ខកង្វល់ជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់លោក បានចេញមុខតវ៉ានៅលើបណ្ដាញសង្គម ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយចំពោះការរិតត្បិតក្នុងការងារ ខណៈដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN។យ៉ាងណាមិញ ក្រោយមានការចេញមកុខ បង្ហោះទាមទារបែបនេះ ហើយ នាយពាក់មី ហាក់មានទឹកមាត់ប្រៃ ក៏បានធ្វើឲ្យដឹងលឺដល់អ្នកគ្រប់គ្រងថ្មី បើតាមសម្តីតារាកំប្លែងរូបនេះបានឲ្យដឹងថា ជាជនជាតិឥណ្ឌា ព្រមធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយបុគ្គលិក។ប៉ុន្តែមិនបានប៉ុន្មាន ស្រាប់តែថ្មីៗនេះ នាយពាក់មី បានធ្វើការឡាយវីដេអូមួយនិយាយថា លោកប្រហែលជាលាឈប់ពីCTN មែនទែនហើយព្រោះថា លោកត្រូវបានគេដកចេញពីកម្មវិធី«បាទមេ» ទៅហើយ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ នាយពាក់មី ក៏បានបញ្ជាក់ថា នឹងមានអ្នកត្រូវឈប់ដូចជា នាយ គ្រឿន នាយក្រូច និង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកតា វ៉ិចទ័រ ជាមួយគ្នាផងដែរ៕សូមទស្សនារូបភាព និងជូនវីដេអូខាងក្រោម៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.