ក្ដៅៗ ! ក្រោយគណនី Tangmo ទម្លាយរូបចម្លែកមិនដាច់ Gatick នៅមិនស្ងៀមនិង ប្រតិកម្មខ្លាំងៗ ចេញមុខឆ្លើយតបបែបនេះ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្ដៅៗ ! ក្រោយគណនី Tangmo ទម្លាយរូបចម្លែកមិនដាច់ Gatick នៅមិនស្ងៀមនិង ប្រតិកម្មខ្លាំងៗ ចេញមុខឆ្លើយតបបែបនេះ….ខណៈថ្ងៃបូ.ជាស.ពរបស់តារាស្រី Tangmo កាន់តែកៀកមកដល់នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខនេះ ស្រាប់តែមានរឿងធ្វើឱ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលមិននឹកស្មានសាជាថ្មី ដោយគណនីហ្វេសប៊ុករបស់នាងចាប់ផ្តើមទម្លាយរូបភាពជាច្រើនសន្លឹក រួមជាមួយនឹង Caption យ៉ាងចម្លែកៗ ដែលប្រហែលជាអាចទម្លាយដល់រឿងរ៉ាវពិតមួយណាទៀតជាក់ជាមិនខាន។ ក្នុងនោះ Gatick ជាមិត្តសម្លាញ់ ក៏ដូចជាអ្នកចាត់ការរបស់ Tangmo ដែលមានវត្ត មានជាមួយនាងនៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុ ក៏បានចេញមុខមកនិយាយទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវចម្លែកពាក់ព័ន្ធគណនីហ្វេសប៊ុកនេះ នៅក្នុងកម្មវិធី Hon KraSae ផងដែរ។ នាងបានអះអាងដដែលថា ការស្លា..ប់របស់ Tangmo គឺជាឧប្បទ្ទវហេតុ ដូចរូបដែលផេករបស់នាងបានផុសមករហូតនោះឯង។ ជាមួយគ្នានោះ Gatick ក៏ឱ្យមហាជនសង្កេតមើល Tangmo ខ្លះផង នូវសកម្មភាពរបស់នាង ពោលគឺនាងសប្បាយៗ មិនមានទុកភ័.យព្រួយជាមួយការឡើងជិះទូកឡើយ។ Gatick បានបន្តថា នាងក៏មិនមានលេខសម្ងាត់គណនីផ្សេងៗរបស់ Tangmo នោះដែរ នាងភ្ញាក់ផ្អើលដែលផេកចាប់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផ្តើមផុសរូបចម្លែកៗ ហើយចោទមកលើនាងបែបនេះ ឥឡូវនាងមានរឿងទៀតហើយ។ ស្របគ្នានោះ Gatick ក៏អះអាងនឹងប្តឹងអ្នកដែលនៅពីក្រោយការផុសនោះថែមទៀតផង ហើយចំពោះរឿងដែលម្តាយ Tangmo ដែលសង្ស័យថានាងជាអ្នកផុសនោះ នាងក៏បានទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិសសម្តែងភាពបរិសុទ្ធរួចហើយ នាងព្រមឱ្យប៉ូលិសតាមដានត្រួតពិនិត្យ នាងពិតជាមិនបានធ្វើនោះទេ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.