អីយ៉ូង គួរឲ្យស្ដាយ ! នារីរូបស្រស់ឆ្អែតចិត្ត ស៊ូនិងចរិកប្តី ធ្វើដាក់ដដែលទើបធ្វើអោយនាងទ្រាំលែងបានក៏សំរាច់ចិត្ត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អីយ៉ូង គួរឲ្យស្ដាយ ! នារីរូបស្រស់ឆ្អែតចិត្ត ស៊ូនិងចរិកប្តី ធ្វើដាក់ដដែលទើបធ្វើអោយនាងទ្រាំលែងបានក៏សំរាច់ចិត្ត…កាលពីម្សិលមិញនាថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់ គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Ma Huna បានបង្ហោះរូបប៉ុន្មានសន្លឹក ដោយភ្ជាប់មួយ ឃ្លាថា«ពួកយើងបានចែកផ្លូវគ្នាហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅដើរផ្លូវរាងខ្លួន កូនខ្ញុំគ្មានប៉ាទៀតទេ ខ្ញុំសុំរស់នៅជីវិតកាលពីមុនដែលគ្មានយើង ខ្ញុំឆ្អែតខ្ញុំទ្រាំនិងចារិកដដែលៗលែងបាន ខ្ញុំហត់ លែងចង់បន្តរស់នៅនិងជីវិតមួយនេះទៀតហើយ ពួកយើងអស់កម្មនិងគ្នាហើយ ចង់អ្នកណាសើចយំក៏ខ្ញុំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លេងខ្វល់ទៀតដែលព្រោះខ្ញុំត្រូវរឹងមាំចិញ្ចឹមកូនដោយខ្លួនឯង💔»ក្រោយពីឃើញបង្ហោះរូបនេះហើយអ្នកបណ្តាញសង្គមម្នាក់ឈ្មោះ Chan Ra បានចូលទៅខម្មិនក្នុងរូបនោះថា «ហេតុអ្វីមនុស្សបច្ចុប្បន្នចូលចិត្តបញ្ចេញរឿងផ្ទាល់ខ្លួនលើបណ្តាញម្ល៉េះ?»ក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយ នារី Ma Huna បាន ឆ្លើយតប ថា៖ «Chan Ra ធ្លាក់លើខ្លួនឯងវិញដឹងហើយកុំចូលចិត្តថាគេ🙂»ហើយគណនីហ្វេសប៊ុកមួយទៀតបាន បញ្ចេញមតិថា«មនុស្សស្រីយើងមុននឹងដល់ថ្នាក់នឹងគឺឆ្អែតខ្លាំង ហើយការលើកលែងក៏ច្រើនហើយដែរ កុំលើកឡើងថាអាណិតកូន បើម្តាយសប្បាយចិត្ត កូនក៏រីករាយដែរ ព្រោះកូន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែងទទួលអារម្មណ៍ពីម្តាយជានិច្ច មិនថាក្នុងពោះ និងក្រៅ ហើយពេលធំទៅគេនឹងយល់ខ្លួនឯង ហើយក៏អាចក្លាយជាក្មេងរឹងមាំជាងក្មេងដទៃមានគ្រួសារពេញលេញផងក៏ថាបាន» ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.