អើបែកធ្លាយហើយ ! ក្រោយឃើញសង្សារចាស់ មានប្រពន្ធស្រាប់តែ អាជីធម្មជាតិ ចេញមកនិយាយបែបនេះ…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អើបែកធ្លាយហើយ ! ក្រោយឃើញសង្សារចាស់ មានប្រពន្ធស្រាប់តែ អាជីធម្មជាតិ ចេញមកនិយាយបែបនេះ…..ពិតណាស់ អាជី គឺជាអ្នកលក់អនឡាញមួយរូបដែលមានមហាជនជាច្រើនបានស្គាល់នាងតាមរយៈ ពាក្យសម្តី ខ្ញុំស្អាតពីធម្មជាតិ និងងើបពីគេងមកមិនបាច់មុជទឹកក៏ស្អាតដែរ ជាដើម ។ តាំងពីល្បីដោយសារពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់នេះមក អាជី កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាព មានអ្នកស្គាល់ច្រើនហើយចំពោះការរកសុីវិញគឺថា ទទួលបានជោគជ័យខ្លាំង ។ដោយឡែកបើយើងងាកមកចា-ប់អារម្មណ៍ពីជីវិតឯកជនរបស់ អាជី វិញគឺថាពេលនេះ អាជី បានមានគូដណ្តឹងហើយ ក្រោយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកទាំងពីរបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ ហើយកំពុងតែរស់នៅជាមួយគ្នាដូចប្តីប្រពន្ធយ៉ាងមានសេចក្តីសុខផងដែរ ។ជាក់ស្តែងនៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះ អាជី បានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មី ក្រោយនាងបានចេញមកប្រលះសង្សារចាស់ ដែលជំពាក់លុយមិនសងបែបនេះ ៖« អាសង្សារចាស់អេីជួយមកសង់លុយអាញ់ផងវេីយ បេីកាប្រពន្ធហេីយជួយសង់លុយអាញ់1200$ផងកុំអោយថោកវេីយ» ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.