ក្ដៅ ក្ដៅ ! មិនខ្វល់ ឌួង ឆាយ ហៅឡាំយង មេម៉ាយកូនបី ដេត ម៉ាលីណា លេង Caption យ៉ាងចាក់ដោត ពិសេសសម្រស់ក្រមុំ សុំចាញហើយ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្ដៅ ក្ដៅ ! មិនខ្វល់ ឌួង ឆាយ ហៅឡាំយង មេម៉ាយកូនបី ដេត ម៉ាលីណា លេង Caption យ៉ាងចាក់ដោត ពិសេសសម្រស់ក្រមុំ សុំចាញហើយ….អត់ខ្វល់ ឌួង ឆាយ ហៅឡាំយង!! មេម៉ាយកូនបី ដេត ម៉ាលីណា លេងCaptionយ៉ាងចា. ក់ដោត ពិសេសស. ម្រស់ ១៨ សុំចាញមួយរយៈ ចុងក្រោយនេះ រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាង ជាមួយអតីតស្វាមីកំពុ ងផ្ទុះឡើងវិញនោះ គេឃើញតែលោក ឌួង ឆាយ បង្ហោះសារដៀ. មដាមប៉ុណ្ណោះ ចំណែកអ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា វិញ មិនខ្វល់តបតនោះឡើយគ្រាន់តែបង្ហោះCaptionចា. ក់ដោតផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់។ ប្រិយមិត្តមួយចំនួន បាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជ្រាបរួចមកហើយថា អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា បច្ចុប្បន្ន កំពុងរ. ស់នៅជាស្ត្រីមេម៉ាយ ឬជាអ្នកម្ដាយSingle អស់រយៈពេលជាង១ឆ្នាំរួចមកហើយ ក្រោយពីប្រកាសលែ. ងលះជាផ្លូវការជាមួយលោកឌួង ឆាយ កាលពីចុងឆ្នាំ២០២០នោះ។កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ លោក ឌួង ឆាយ បានបង្ហោះសារដៀ. មដាមនៅលើគណនីផ្ទាល់ខ្លួនថា៖ «ឡាំយង អត់អីអត់ទៅ កុំឱ្យតែអត់ស្រា»។ ស្រាប់តែនៅល្ងាចថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា បានបង្ហោះរូបថតរបស់ខ្លួនដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនសន្លឹក ហើយដាក់Captionថា៖«ត្រូវចាំមួយជី. វិតម.នុស្សយើងបើ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អង្គុយចាំតែតាមផ្គាប់ចិត្តអ្នកដទៃយើងមិនអាចរកក្ដីសុខអោយខ្លួនឯងបានឡើយ»។ តាមរយៈរូបថតដ៏ស្រស់ស្អាត និងCaptionដ៏ទាក់ទាញនេះ ក៏មានអ្នកគាំទ្រ បានលើកឡើងថា៖«ត្រូវណាស់បងស្រី, ហេតុអីក៏ស្អាតខ្លាំងម៉្លេះលោកអើយ, ជួបចែនៅក្រៅស្អាតខ្លាំងណាស់, កាន់តែស្អាតចែ, ស្អាតអត់កន្លែងតោះម៉ង, ដាក់ម៉ាចាសដៃទៅបងសម្លាញ់ចិត្តអូន គាំទ្របង100%, ស្រលាញ់ត្រង់មិនខ្វល់ មិនតបត តែខេបសិនចា. ក់ដោតសា.ហាវ, ស្អាតជាង១៨ទៀត»៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.