ស៊ុនអ៊ូខុងនិងលោកគ្រូ មកដល់ស្រុកខ្មែរមិនបាន ប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែអភិបាលរងក្រុងព្រះសីហនុ លើកឡើងបែបនេះទៀត…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស៊ុនអ៊ូខុងនិងលោកគ្រូ មកដល់ស្រុកខ្មែរមិនបាន ប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែអភិបាលរងក្រុងព្រះសីហនុ លើកឡើងបែបនេះទៀត…មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរូបភាព ស៊ុនអ៊ូខុង និងថាំងចេង លក់បាយឆាយ នៅលើផ្លូវសាធារណៈក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ដោយក្នុងនោះមានការបញ្ចេញមតិ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លើកឡើងលេងសើចប្លែកៗជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម។ប្រហែលជាម្ចាស់នឹកឃើញចង់ធ្វើឲ្យដូចយីហោហើយ ដែលដាក់ថា «ស៊ុន អ៊ូខុង បាយឆា» ទើបនាំគ្នាតុបតែងខ្លួន ឲ្យដូចស្ដេចស្វា ស៊ុន អ៊ូខុង និងលោកគ្រូថាំងចេង ក្នុងរឿងភាគបុរាណចិន។ក្នុងនោះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ ពី លោកស្រី ឈុន ដារី អភិបាលរងក្រុងព្រះសីហនុ ផងដែរ ដោយលោកស្រីបានភ្ជាប់រូបប៉ុន្មានសន្លឹក រួចលើកឡើងថា៖ «ថាំចេង ស៊ុនអ៊ូខុងក៏ដោយត្រៀម លក់លើចំណីផ្លូវសាធារណៈក្រុមការងារចុះទៅរុះរើ តិចថា លោត ហោះយកឥវ៉ាន់មិនទាន់» ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.