មិនចេះ ! នី ឡា ស្ទើរតែដាច់បាយទៅហើយ ព្រោះតែខំតាមដានរឿងតារាល្បីៗ តែចុងក្រោយអស់…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនចេះ ! នី ឡា ស្ទើរតែដាច់បាយទៅហើយ ព្រោះតែខំតាមដានរឿងតារាល្បីៗ តែចុងក្រោយអស់…ភ្នំពេញ ៖ ជឿជាក់ប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយកាលពីថ្មីៗនេះរឿងរ៉ាវកក្រើកបណ្តាញសង្គមដោយសារតែ ពូចក់ត្រូវបានប្រពន្ធសុំលែង លះក៌ព្រោះតែខ្លួនមានស្រីនោះក្នុងនោះមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នាដូចអាយ៉ៃ ចុងក្រោយត្រូវគ្នាវិញធ្វើអផយអ្នក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមដាន ហួសចិត្តផងដែរនោះមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែរឿងផេនខេក ក៌បានចូលមកដល់ ដោយសារតែជំពាក់បំណុលគេជាង១៥ម៉ីននោះ រហូតម្ចាស់ផ្ទះដេញចេញនោះ មិនបានប៉ុន្មានផងរឿង៣រឿងទៀត ក៌ចូលមកបន្តបន្ទាប់ ក្នុងនោះនីឡា បានលើកឡើង (ហើយបើរឿងតគ្នាចឹង ខ្ញុំបានលុយណាទិញបាយហូបបើលក់មិនបានផង)៕ដើម្បី ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.