យីមើល ពូសុខា ថា បើនៅស្រុកខ្មែរ ប្ដីមានស្រីប្រពន្ធសុំលែង បើចឹងមែនមនុស្សស្រីនៅស្រុកខ្មែរ មេម៉ាយទាំងអស់…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យីមើល ពូសុខា ថា បើនៅស្រុកខ្មែរ ប្ដីមានស្រីប្រពន្ធសុំលែង បើចឹងមែនមនុស្សស្រីនៅស្រុកខ្មែរ មេម៉ាយទាំងអស់…អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមទីកតុកច្បាស់ជាបានស្គាល់រួចមកហើយថា ពូសុខា ជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់៣ វិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាអ្នកលក់ដៃមឹកយក្សដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូប ហើយភាពល្បីល្បាញរបស់ពូ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សុខា ដោយសារតែការញុំាអាហារ ឬធ្វើអ្វីមួយ តាមការសំណូមពររបស់អ្នកគាំទ្រ។ងាកមកមើល មួយរយៈចុងក្រោយនេះ ពេលរឿងរ៉ាវរបស់Adminជីងចក់ឆាតទៅស្រីដើម្បីសុំដេក ហើយត្រូវបានប្រពន្ធចាប់បាន រហូតប្រកាសលែងលះផ្អើលអស់បណ្ដាញសង្គមនោះ បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រម្នាក់ ធ្វើការ សំណូមពរដល់ពូសុខាថា «ចង់ឲ្យពូមានស្រី ហើយប្រពន្ធលែងដូចពូចក់ ពូមិនដែលតបខំមិនខ្ញុំសោះ»។ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរនេះ ពូសុខា បានលើកឡើងថា «ទាក់ទងនឹងរឿងក្មួយចក់ ពូមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ក្មួយ មិនគួររឿងអញ្ចឹងៗកើតឡើងចំពោះក្មួយចក់ទេបាទ ហើយពូគ្មាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពាក្យអ្វីក្រៅពីពាក្យជូនពរឲ្យក្មួយចក់ មានការស៊ូស៊ូទៅមុខទៀត ក្រោយពីមេឃភ្លៀងគឺមេឃស្រឡះហើយ ហើយបើក្មួយមានបញ្ហាសេដអី អាចទាក់ទងមកពូសុខាបាន ចាំពូទៅកំដរ ពូយកដៃមឹកទៅអាំងញុំាជាមួយក្មួយ»។ពូសុខា បានសង្កត់ធ្ងន់ថា «ហើយទាក់ទងនឹងរឿងមនុស្សប្រុសយើងខូចខិល មានស្រីញីនេះ បើតាមតែមនុស្សប្រុសចេះមានស្រីញីខាងក្រៅ ហើយប្រពន្ធសុំលែគ្រប់គ្នាអញ្ចឹង គឺមនុស្សស្រីនៅស្រុកខ្មែរមេម៉ាយទាំងអស់។គ្មានមនុស្សប្រុសណាល្អគ្រប់១០ទេក្មួយ មិនថាពូ មិនថាគេ។ គ្រាន់ថាទឹកចិត្តជាប្រពន្ធ គឺគាត់មានការអនុគ្រោះច្រើន គាត់ដឹងសារជាតិជាមនុស្សប្រុសតែ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុណ្ណឹងហើយ មនុស្សប្រុសណាដែល មិនចេះខូច មិនចេះខិលក្មួយ គ្រាន់តែថាចេះអនុគ្រោះ ហើយគេក៏អត់ចោលប្រពន្ធកូនគេដែរ»៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.