អ្នកដែលចង់ដឹងថាមានមនុស្សស្លា ប់រឺរស់ធ្លា`ក់យន្តហោះនៅចិន ពេលនេះដឹងហើយដោយអាជ្ញាធរចិនបានប្រកាសថា…(មានវីដេអូស្ដែងៗ)

ឃើញហើយរំជួលចិត្តណាស់ ! ចេះតែស្ងល់ថា ស្រីម្នាក់នេះ ឲ្យតែពេលចេញពីរៀន នាងតែងដឹកអេតចាយរាល់ថ្ងៃ ដល់ពេលសួរនាំទៅតាមការពិតចឹងសោះ…(មានវីដេអូ)
Bird ខំណាស់រាល់ថ្ងៃ ដើម្បីធ្វើរឿងចុងក្រោយរបស់ Tangmo ឱ្យបានសម្រេច ក្រោយត្រលប់ពីបុណ្យ Tangmo…
ក្ដៅៗ ! បន្ទាប់ពីធ្វើកោសល្យវិច្ច័យសាកសព Tangmo ម្ដងទៀត តើរបួស២២កន្លែងដែលរកឃើញ នៅកន្លែងណាខ្លះ…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រព័ន្ធផ្ស`ព្វផ្សាយ «CCTV»នៅក្នុងប្រទេសចិនបានចេញផ្សាយអំពីព័ត៌មានដ៏រ..ន្ធ..ត់មួយនៃក`រ`ណីធ្លា..ក់យន្តហោះ Boeing 737-800ដែលមានផ្ទុកមនុស្សរហូតទៅដល់១៣២នាក់ ដែលហេ`តុកា`រ`ណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២នៅតំបន់ភ្នំនៅឯភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន។យន្តហោះខាងលើដែលធ្លា..ក់នេះមានគោលដៅធ្វើដំណើរពីទីក្រុងគួនមីង នៃខេត្តយូនណាន ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងក្វាងចូវ នៃខេត្តក្វាងទុងប្រទេសចិន។ហើយក៏បានធ្លា..ក់នៅតំបន់ភ្នំ ក្បែរទីក្រុងវូចូវ

(Wuzhou) នៃតំបន់ក្វាងស៉ី ប្រទេសចិន។ភ្លាមៗពេលហេ`តុកា`រ`ណ៍នេះកើតឡើងទើបភ្នាក់ងារស្វែងរកនិងជួយសង្រ្គោះ ត្រូវបានចល័តជាបន្ទាន់នៅតំបន់កើតហេតុនោះដើម្បីស្វែងរកតើមានមនុស្សនៅរ..ស់ឫក៏ស្លា..ប់ទាំងអស់។រហូតមកដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២កន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរចិនបានប្រកាស`ពីជោគវាសនារបស់មនុស្សទាំង១៣២នាក់ដែលធ្លា`ក់យន្តហោះនោះហើយគឺស្លា`ប់ទាំងអស់គ្មាននរណានៅរស់នោះទេនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានស៉ីនហួរ។សូមបញ្ចា`ក់ថាមកដល់ពេលនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រអប់ខ្មៅទី១ ដែលជាឧបករណ៍ថតសំឡេងនៅកាប៊ីនយន្តហោះដែលបានធ្លា`ក់ ត្រូវបានគេរកឃើញហើយ ចំណែកឯប្រអប់ខ្មៅមួយទៀតដែលជាឧបករណ៍កត់ត្រាទិន្នន័យអ្នកហោះហើរ នៅមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយនោះទេ។រីឯមូលហេតុដែលបណ្ដលអោយយន្តហោះនោះធ្លា`ក់មិនទាន់ដឹងមូលហេតុនៅឡើយទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

COMMENTS