ក្ដៅៗ ! លោជំទាវហ៊ុន ស៊ីណាត ថាស.ង្ឃការពារដីវត្តជារឿងត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំងបានលើកឡើងបែបនេះទៀត..(មានវីដេអូ)

ធ្វើចិត្តម្តេចបានទៅ ! ទុក្ខជាន់ទុក្ខហើយ ទើបតែបាត់បង់បងប្រុស ពេលនេះសុខ រ៉ាស៊ី ត្រូវឃ្លាតមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀត…
គ្រប់ទឹកហើយ Anna Tangmo មកពន្យល់សប្ត ប្រាប់លេខឆ្នោតច្បាស់ថា…
idol លេងបាត់ ! ឡើងឆាកច្រៀងម្ដងខ្ទង់ពាន់ដុល្លារ តែសុខៗទៅច្រៀងការគេ ទាំងដែលម្ចាស់ការមិនបានហៅ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្ដៅៗ ! លោជំទាវហ៊ុន ស៊ីណាត ថាស.ង្ឃការពារដីវត្តជារឿងត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំងបានលើកឡើងបែបនេះទៀត..កាលពីពេលថ្មីៗនេះករណីទំនាស់មួយបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គម ដែលរឿងនេះ រវាង ចៅអធិការវ.ត្តប្រជុំសាគរ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ និងពុទ្ធបរិស័ទ កាន់តែក្តៅមិនថយឡេីយ ដោយភាគីសងខាងប្រកាន់យកត្រូវរៀងខ្លួន។ទាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះ លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត ក៏មានការលើកឡើងផងដែរ ដោយថាស.ង្ឃការពារដីវត្តជារឿង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រឹមត្រូវ ហើយលោកជំទាវ ក៏ចង់ឃើញមុខអ្នកថតផងដែរ។ លោកជំទាវបានលើកឡើងទាំងស្រុងថា៖«ព្រះជាម្ចាស់អើយសូម្បីដីវ.ត្តក៏មិនលើកលែងដែរ ធ្វើបំ.ពានចូលវ.ត្តធ្វើស្អី ព្រះស.ង្ឃការពារដីវត្តត្រឹមត្រូវហើយ។ ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់ឃេីញមុខអាអ្នកថតណាស់ មុខវាម៉េចទៅបានវាចង់យកដីវត្ត ហេីយទូរស័ព្ទទៅប៉ាៗគេទៀត នាងដឹងទេថាវ.ត្តមិនមែនសម្បត្តិសាធារណៈទេឬ ជាដីរបស់រដ្ឋទេ តែជាកម្មសិទ្ធរបស់ព្រះស.ង្ឃដែលពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនព្រះស.ង្ឃ៕» សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

COMMENTS