ផ្ទុះខ្លាំងទៀតហើយ រឿងរបស់ Tangmo ! រឿងមិនទាន់ច្បាស់ ស្រាប់តែ ចុងក្រោយលោក PK 007 ចា-ប់កំហុសប្រជាជនស្លូតត្រង់ថាមកពីគាត់មិនជួយបានតែងម៉ូស្លា-ប់…(មានវីដេអូ)

Anna ច្បាស់ហើយ! Knot បង្ហាញខ្លួន – ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រលឹង Tangmo នៅកណ្តាល កម្មវិធីខ្មោចដ៏ល្បីល្បាញ..(បើមិនជឿកុំប្រមាថ)
គ្រប់ទឹកហើយ Anna Tangmo មកពន្យល់សប្ត ប្រាប់លេខឆ្នោតច្បាស់ថា…
ថ្មីទៀតហើយ! គាស់ទ្វារចូលតូបលក់ឥវ៉ាន់ចាប់ហួយ គាស់ក្រវិលកំប៉ុង រាវរករង្វាន់ ត្រូវម្ចាស់ផ្ទះឃាត់ខ្លួនបាន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទុះខ្លាំងទៀតហើយ រឿងរបស់ Tangmo ! រឿងមិនទាន់ច្បាស់ ស្រាប់តែ ចុងក្រោយលោក PK 007 ចា-ប់កំហុសប្រជាជនស្លូតត្រង់ថាមកពីគាត់មិនជួយបានតែងម៉ូស្លា-ប់…រឿងនេះបានក្លាយជាពត៌មានដែលកំពុងផ្ទុះឡើងយ៉ាងក្តៅគគុកនៅក្នុងប្រទេសថៃ ព្រោះវាជារឿងដែលអយុត្តិធម៌ខ្លាំងបំផុត ដែលមានអត្ថន័យប្រហែលថា អ្នកក្រចាំតែខុសរហូត។ ប្រជាជនជាពិសេសអ៊ុំប្រុសអាយុ ៥០ឆ្នាំជាងដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ មានការក្តៅចិត្តខ្លាំងក្រោយពេលបានឃើញពត៌មាននេះ។មានក្រុមចុះសម្ភាសន៍

ចុះជួបគាត់ ហើយអ៊ុំបាននិយាយទាំងហួសចិត្ត ហើយទាល់គំនិតថា មិនមែនដូចដែលគាត់និយាយនោះទេ អ៊ុំនៅក្នុងវីដែអូមែនប៉ុន្តែមិនមានមនុស្សហែលរូបនោះវាជាឈើ ហើយអ៊ុំសុំស្បត់ថាគ្មាននរណាជួលអោយអ៊ុំធ្វើអ្វីឡើយ អ៊ុំនៅទីនោះប្រកបអាជីពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ៊ុំ បើខ្ញុំកុហកសូមអោយស្លា-ប់ក្នុងរយ:ពេល ៧ ថ្ងៃនេះចុះ។សង្គមមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់លោក PK 007 ទាល់តែសោះ ពេលនេះគ្រប់យ៉ាងចលាចលកាន់តែខ្លាំងរហូតប៉ូលីសចេញឯកសាតាមចា-ប់លោក PK 007 ហើយពេលនេះ។ ដែលគួរអាសូ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បំផុតនោះគឺអ៊ុំមិនដឹងថាពេលនេះត្រូវគេទាញចូលក្នុងរឿងក្តីរបស់តែងម៉ូដល់ណាហើយទេ សង្ឃឹមថាអ៊ុំមិនត្រូវគេចា-ប់ចុះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

COMMENTS