រិះគន់ឡើងអស់ចិត្ត ក្រោយល្បីរូបមួយសន្លឹកនេះដល់ពេលកូនកំលោះចេញមកបកស្រាយទើបដឹងការ…(ឃើញឲ្យច្បាស់ចាំញាក់ចិញ្ចើម)

ហេតុកាលព្រឺព្រួន ! មកស្ដាប់ហេតុកាលយន្តហោះចិនបានធ្លាក់ ពីមុនអ្នកភូមិច្បាស់ណាស់ព្រឺសម្បុល….(មានវីដេអូ)
សំណាងលើក ១០០០០គ្រោះថ្នាក់ ! ពិតជាសំណាងមែនបុរសម្នាក់ រួចផុតជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះ ដោយសារតែ…(មានវីដេអូ)
មិនដឹងជានឹកកម្រិតណា Bird តាំងពីថ្ងៃ Tangmo ស្លា ប់ដល់ពេលនេះយំរាល់ថ្ងៃ ហើយនៅតែបង្ហោះរូបនាងរាល់ថ្ងៃ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រិះគន់ឡើងអស់ចិត្ត ក្រោយល្បីរូបមួយសន្លឹកនេះដល់ពេលកូនកំលោះចេញមកបកស្រាយទើបដឹងការ…នៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលថ្មីនេះ កំពុងមានការចែករំលែកតៗគ្នាយ៉ាងច្រើននូវរូបថតមួយសន្លឹក ពីគូស្វាមីភរិយាមួយគូថតរូបក្នុងថ្ងៃមង្គលការ ដែលរូបថតនោះ កូនកំលោះមានវ័យចំណាស់ អាយុស្មើនឹងជីតាគេ មករៀបការប្រពន្ធក្មេងខ្ចី ធ្វើឲ្យមានការបញ្ចេញមតិលើកឡើងជាច្រើនផងដែរ។យ៉ាងណាចំពោះរឿងពិតមិនដូចនឹងការចែកចាយនោះទេ ក្រោយមានការបញ្ចេញមតិយ៉ាងច្រើនជុំវិញរូបនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវបានម្ចាស់រូបដែលជាកូនកំលោះចេញមកបកស្រាយបញ្ជាក់ការពិតយ៉ាងដូច្នេះថា៖«សូមបញ្ឈប់រាល់ការខំមិនពាក្យមិនសមគួរនឹងខ្វះក្រមសីលធម៌របស់ជនអ.គ.តិមួយចំនួនផង វាគ្រាន់តែជាកាកាត់តលេងសើចតែប៉ុណ្ណោះ មិនដឹងថាពួកអ.ត់ខួ.រមួយចំនួនគិតបែបលក្ខណៈមើ.លងា.យចឹងទេ សុំខ្លាចហើយប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនគឺចឹង ចំណែកឯអ្នកពូកែទេីស ទេីសអត់បេីកភ្នែក ទេីសអ.ត់យ.កខួ.រមកគិ.ត គ្មានស..តិគ្រាន់តែរូបថតប៉ុណ្ណឹងអ្នកឯងចេញមកជេ-គេ មេីលងា-យគេ វាយតម្លៃគេត្រឹម

រូបថតមួយសន្លឹក Editor មនុស្សយេីងក្នុងខួ-រអត់ចេះគិតរឿងល្អៗសោះ មានតែខួរដែលពោពេញដោយអា–ច–ម៌ ហើយក៏សុំទោ-សប្រពន្ធសម្លាញ់សម្រាប់កំហុសអចេតនាមួយនេះ»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

COMMENTS