ខ្លាំងរបស់គេ ចំណាយលុយទិញឡេ តែម្ដងតាមញ៉ែរដល់តែបានធ្វើ ប្រពន្ឌ….

ពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ អ្នកណាមិនលង់ បើ ស្រីនា ដាក់មួយឈុតនេះ ស្រស់ស្អាតសមសួនដល់ហើយ….
ក្ដៅៗ ! ការពិតនិងដឹងបន្ទាប់ពី Poh បួសចប់ នឹងសារភាពគ្រប់យ៉ាង ក្រោយម្តាយ Tangmo ទម្លាយអោយដឹងថា….
ប៉ូលីសនិយាយថា បើរករបស់មួយនេះ រឿងក្ដី Tangmo នឹងបញ្ចប់…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លាំងរបស់គេ ចំណាយលុយទិញឡេ តែម្ដងតាមញ៉ែរដល់តែបានធ្វើ ប្រពន្ឌ….ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់មនុស្សម្នាក់ៗ គ្មាននរណាម្នាក់អាចកំណត់ដឹងថា តើថ្ងៃអនាគតនឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនរណា មុខមាត់បែបណា ធ្វើការងារអ្វី ស្អាតឬអាក្រក់ មានឬក្រ សឬខ្មៅឡើយ ព្រោះដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ឆ្ល-ងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនខុសៗគ្នា ជួបជាមួយមនុស្សជាច្រើនពេលខ្លះជួបហើយអាចរាប់អានគ្នាបានតែបន្តិចក៏លែងជួបគ្នាហើយបន្តទៅជួបមនុស្សថ្មីៗទៀត ដែលយើងពុំធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមក ខ្លះចា-

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប់ផ្តើមទំនាក់ទំនងក្នុងរូបភាពជាមិត្តរួមថ្នាក់ ក្រោយមកក៏បែកគ្នាពេលរៀនចប់ ខ្លះជាមិត្តរួមការងារហើយលែងជួបគ្នានៅពេលនរណាម្នាក់ឈប់ពីការងារ ឬពីអ្នកលក់អ្នកទិញរាប់អានក្លាយម៉ូយ ចា-ប់ផ្តើមក្លាយជាមិត្តភក្តិ ឬអាចមានទំនាក់ទំនងល្អទៀតផង។ពេលខ្លះអ្នកលក់ អ្នកទិញក្លាយជាគូអនាគតក៏មាន ដូចជាករណីនារីម្នាក់ខាងក្រោមនេះជាដើមជាអ្នកលក់ឡេ និងអ្នកទិញបានក្លាយជាមនុស្សមានទំនាក់ទំនងល្អ ក្លាយជាគូអនាគត ធ្វើឲ្យមហាជនដែលជាអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក

មានការចា-ប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ហើយអ្នកខ្លះថែមទាំងសរសេរសារជួនពរឲ្យស្រលាញ់គ្នាថែមទៀតផង។ តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកនារីលក់ឡេមានឈ្មោះ ហ៊ីលីន លក់ឡេ បានសរសេររៀបរាប់ថា៖«ដោយសារឡេកន្លះគីឡូ ទើបអូនមានថៃ្ងនេះ រយៈពេលជិតមួយឆ្នាំហើយ ដែលពួកយើងបានស្រលាញ់គា្នពីដំបូងពីអ្នកកម្មង់ឡេកា្លយជាសង្សានឹងគា្ន កម្មង់ឡេកន្លះគីឡូ ញ៉ែយកឯងធ្វើប្រពន្ធតែម្តង សាហាវកប់អាប៉ិនេះ ដំបូងទាក់ទង់ធម្មតាៗទេ ក្នុងចិត្ដគិតថាគ្រាន់តែមើលចិត្ដគាត់លេងៗទេ មិនបានតាំងចិត្ដថាស្រលាញ់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់ភា្លមៗនោះទេ។ប៉ុន្តែគាត់ស្រលាញ់ខ្ញុំ គិតចង់បានខ្ញុំជាគូរអនាគតតាំងពីថៃ្ងដំបូងដែលគាត់បានមកយកឡេពីខ្ញុំម៉្លេះ បនា្ទប់មកក៏ទាក់ទង់គា្ន មិនទាន់បានមួយខែផង គាត់ក៏ចា-ប់ផ្ដើមនាំខ្ញុំទៅជួបប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ អូយអារម្មណ៏ភ័យបុ-កពោះ ដូចមិននឹកសា្មនថាលឿនដល់ថា្នក់នឹងសោះ គាត់បាននិយាយថា ការស្រលាញ់ពិតប្រាដក នឹងច្បាស់លាស់ រឿងអី្វត្រូវខា្លច រឿងអី្វត្រូវលាក់។នេះបានហៅថាកី្ដស្រលាញ់ពិតប្រាកដដើយទង្វើ និងការស្រលាញ់ ការយកចិត្ដទុក្ខដាក់ ការស្មោះត្រង់ ការមើលថែ ការ

ផ្ដល់តម្លៃ អំពើល្អរបស់គាត់ បានធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថា នៅថៃ្ងខាងមុខ ខ្ញុំអាចផ្ញើរវាសនាទៅលើបុរសមា្មក់នេះបាន គាត់ជាបុរសម្នាក់ទ្រាំលំបាកទ្រាំហត់នឿយ ទ្រាំតស៊ូនៅកែ្បរខ្លួនខ្ញុំជានិច្ច រាល់ពេលដែរខ្ញុំមានបញា្ហ រាល់ពេលដែរខ្ញុំពិបាកចិត្ដ។គាត់តែងតែលើកទឹកចិត្ដខ្ញុំគ្រប់ពេល អី្វដែលសំខាន់ គាត់មិនទុក្ខនារីមា្នក់នេះចោល ឲ្យនៅមា្មក់ងឯដាច់ខាត បើរឿងឈ្លោះគា្នវិញ គាត់មិនដែលចង់ឈ្នះឡើយព្រោះគាត់តែងតែប្រកាន់ភា្ចប់ពាក្យមួយថា បងត្រូវតែជាទឹកជានិច្ច ហើយខ្ញុំបានសួរទៅគាត់ថា មេ្ដចបានបងជាទឹក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បនា្ទប់មកគាត់បាននិយាយថា បងជាទឹកចាំស្រោច ព្រោះអីអូនឯងជាភ្លើងនឹង។អូយអ៊ីចឹងផង ពេលវេលាបានធ្វើខ្ញុំយល់ច្បាស់ ពីការស្រលាញ់ពិតប្រាដកមួយ អរគុណគាត់ខ្លាំងណាស់ ដែលព្រមមើលថែនារីមា្មក់នេះ ហើយអរគុណពេលវេលា ដែលឲ្យអូនចូលទៅនៅក្នុងបេះដូងបង និងជីវិតរបស់បង អី្វដែលពិសេស បញ្ចប់ឈ្មោះសង្សារ បែ្រកា្លយជាគូដណឹ្ដង អី្វដែលពិសេសធំនោះគឺ ម៉ាក់ប៉ាទាំងសងខាង ពេញចិត្ដដោយកី្ដស្រលាញ់ ផ្ដល់មកឲ្យកូនៗ អរគុណប៉ាម៉ាក់ដែលឲ្យកូនមានថៃ្ងនេះ អរគុណបងដែលព្រមបន្ដកាន់ដៃ ជាមួយអូនរហូតដល់ថៃ្ងចុងក្រោយនៃជីវិត។អ្នកណាថាសេ្មហាតាមហ្វេសប៊ុករឿងអី្វមិនបានគា្ន គិតខុសហើយ ឲ្យតែមានភាពស្មោះត្រង់ តាំងចិត្ដយល់ពីកី្ដស្រលាញ់ នឹងមានថៃ្ងនោះហើយ អ្នកទិញឡេបែ្រកា្លយជាបី្ដប្រពន្ធ»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

COMMENTS