បំណងចុង Tangmo ! ក្នុងត្រឹមតែ១នាទីសោះ Bird អាចលក់អាវដែលឌីហ្សាញដោយមិត្តស្រីខ្លួន Tangmo ផ្ទាល់អស់១០០០អាវ ហើយជាបំណងចុងក្រោយ…(មានវីដេអូ)

គ្រប់ទឹកហើយ Anna Tangmo មកពន្យល់សប្ត ប្រាប់លេខឆ្នោតច្បាស់ថា…
ទុកចិត្តមិនសន្តិសុខបុរីមិនបានទេ ហួសចិត្ត បង់ថ្លៃអោយរាល់ខែ តែពេលចោរគាស់ផ្ទះ ខាងបុរីមិនទទួលខុសត្រូវ ហើយរុញឲ្យទៅប្តឹងប៉ូលិសខ្លួនឯង….(មានវិដេអូ)
ភ្លេចក្មេងស្រីម្នាក់នេះនៅ ដែលត្រូវបាននគេឆូ.តមុខទេ? ម្តាយទប់ទឹកភ្នែកមិនបាន ពេលឮកូនស្រី និយាយបែបនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លងមកមានការបង្ហើបឱ្យដឹងថា បើពិធីកាន់ទុក្ខTangmo Nida ចប់ Bird នឹងទៅសម្រាកកាយ និងចិត្តនៅ Phangan នៅពេលដែលរក្សាចិត្តឱ្យប្រសើរវិញនឹងត្រលប់មកធ្វើការដែលខ្លួនស្រលាញ់វិញ។ ថ្មីនេះ Anna មិត្តភក្ដិTangmoបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់អ្នកគាំទ្របន្ទាប់ពីមហាជនជាច្រើនព្រួយបារម្ភពីលោក BirdនោះដោយនាងបាននិយាយថាBirdនៅជាមួយមិត្តម្នាក់។ហើយបានហៅទូរស័ព្ទចុងក្រោយជាមួយ Bird ដោយនាងដឹងថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកបានចាប់ផ្តើមប្រសើរឡើង។ក្នុងនោះដែរ

Birdបានប្រាប់នាងថាត្រូវចិញ្ចឹមជីវិត ទើបលោករៀបចំអាវសម្រាប់លក់ឆាប់ៗនេះ ។ អាវនេះជាអាវដែលធ្លាប់ឌីហ្សាញដោយTangmo ហើយម៉ូដពិតជាស្រស់ស្អាត ដោយលោកគិតថាផលិតបាន ១០០០ អាវ។ AnnaសួរទៅBirdថា ហេតុអ្វីបានជា Bird មិនព្រមដាក់Pre Order ទៅ? ដោយសារតែ Bird មិនសូវមានលុយច្រើនឬយ៉ាងណា? Bird ក៏ឆ្លើយថាមិនមែនទេគ្រាន់តែចង់ធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពប៉ុណ្ណោះ ហើយគេឃើញថាគ្រាន់តែមួយនាទីសោះលក់អស់បាត់ទៅហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

COMMENTS