ក្ដៅៗ ! បន្ទាប់ពីធ្វើកោសល្យវិច្ច័យសាកសព Tangmo ម្ដងទៀត តើរបួស២២កន្លែងដែលរកឃើញ នៅកន្លែងណាខ្លះ…!

មិនខ្វល់ថាពោះធំ បេនី យ៉ាំង ស្លៀកពាក់ឡើង High ដើរលេងសួនសត្វធ្វើមិនដឹង…
រិតតែអាសូរ ពេលចឹង ! ខ្ញុំលាក់ក្នុងចិត្ត ថាមុនដំបូងខ្ញុំថាមិនយំនោះទេ ដល់ពេលមិត្តខ្ញុំសម្លា ប់ខ្លួនបែបនេះ …..
មិនមែន Tangmo តែជា ! ធ្លាយវីដេអូថ្មី Tangmo ហែលទឹកកណ្តាលទន្លេ តែត្រូវអ្នកជិះឃើញមិនជួយ ស្រាប់តែពេលនេះម្ចាស់នេះចេញបកស្រាយហើយ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្ដៅៗ ! បន្ទាប់ពីធ្វើកោសល្យវិច្ច័យសាកសព Tangmo ម្ដងទៀត តើរបួស២២កន្លែងដែលរកឃើញ នៅកន្លែងណាខ្លះ…ដោយសារតែកាលពីម្សិលមិញ មានការធ្វើកោសល្យវិច្ច័យតារាស្រីល្បីTangmo Nida ជុំទីពីរ បន្ទាប់ពីមិត្តភក្តិរបស់នាង និងមនុស្សជាច្រើនសង្ស័យមានរបួសផ្សេងៗលើរាងកាយ។ដែលតាមរយៈអ្នកឃើញសាកសពដំបូងគេប្រាប់ថា សាកសពបាក់ធ្មេញ តែលទ្ធផលរកមិនឃើញបាក់ធ្មេញទេ។ ការធ្វើកោសល្យវិច័យលើកទី២នេះ មាន១១ចំណុចដែលសង្គមសង្ស័យ។ ថ្មីៗនេះ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Thanakrit Jitrareerat និងសាស្ត្រាចារ្យ Worawee Waiyawut នាយករងនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រកោសល្យវិច្ច័យ ធ្វើជាភ្ញៀវនៅក្នុងកម្មវិធីសម្របសម្រួលដោយពិធីករKanchai សាស្ត្រាចារ្យ Worawee បង្ហើបថា “របួសTangmoដូចរាប់ម្សិលមិញមាន ២២ ចំណុចហើយអាចបែងចែកជារបួសធំ និងរបួសតូច។ ទំហំធំគឺនៅភ្លៅខាងស្តាំដូចដែលបានប្រាប់ពីមុនមក។ ២១កន្លែងផ្សេងទៀត ភាគច្រើនជារបួសរហែក របួសបាក់ជើង ភាគច្រើនជាស្នាមរបួស ស្នាមជាំ ហើយកន្លែងដែលត្រូវផ្ដោតសំខាន់នោះគឺរបួសធំៗ

នៅភ្លៅខាងស្តាំ។ នៅលើក្បាល មុខ មាត់ ពុំមានរបួសអ្វីឡើយ ឬស្នាមជាំនៅលើផ្ទៃមុខឡើយហើយក៏មិនមានរបួសខ្នងនោះទេ។ មិនមានភាពមិនប្រក្រតី ឬការរំលោភបំពានលើប្រដាប់ភេទណាមួយឡើយ។ ចំណែកក្រចកដៃត្រូវបានកាត់ដើម្បីពិនិត្យជាលិកា DNA ក្នុងករណីវាយតប់គ្នា ដោយត្រូវចំណាយពេល 2 សប្តាហ៍ដើម្បីដឹងលទ្ធផល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

COMMENTS