មិនដឹងជានឹកកម្រិតណា Bird តាំងពីថ្ងៃ Tangmo ស្លា ប់ដល់ពេលនេះយំរាល់ថ្ងៃ ហើយនៅតែបង្ហោះរូបនាងរាល់ថ្ងៃ….(មានវីដេអូ)

វីវរហើយ សង្សារចាស់ Tangmo ម្នាក់ ទម្លា.យឆាតមានគេគំរា.មសម្ល-ា.ប បើមិនឈប់ពាក់ព័.ន្ធរឿង Tangmo…
នឹកចៅម៉ែអត់ ! នៅពេលលោកឌួង ឆាយភ្ជាប់ពាក្យ ស្រាប់តែបងប្អូនប្រិយមិត្តនឹកដល់ចៅម៉ែភ្លាម ដែលទាយឲ្យលោក ឌួង ឆាយថា…(មានវីដេអូ)
អីយ៉ូង មិនទាន់បាត់ក្ដៅផង ! ស្រាប់តែលោក ឌួង ឆាយនៅមិនស្ងៀមឡើយក៏តបទៅវិញភ្លាមៗថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនដឹងជានឹកកម្រិតណា Bird តាំងពីថ្ងៃ Tangmo ស្លា ប់ដល់ពេលនេះយំរាល់ថ្ងៃ ហើយនៅតែបង្ហោះរូបនាងរាល់ថ្ងៃ….ថៃ៖ ពិតជាគួរឲ្យសង្វេគ Bird ដែលជាគូស្នេហ៍របស់ Tangmo នៅតែមិនដាច់អាល័យ ដោយបង្ហោះរូបនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃ បើទោះបីជាតារាស្រីនេះ លែងរស់នៅលើលោកនេះទៀតហើយ។ នៅក្នុងនោះ អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាគ្រាំចិត្តអាណិត Bird ជាខ្លាំង បន្ទាប់ពីឃើញរូបទាំងនោះបន្ដបង្ហោះរាល់ថ្ងៃ។ជាមួយគ្នានេះដែរ តាំងពីថ្ងៃដែល Tangmo ស្លា.ប់. គេឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Bird បង្ហោះរូបជាមួយនាងរាល់ថ្ងៃ គួរឲ្យអាណិតពុនពេក។ លើសពីនោះ លោកថែមទាំងបាន Tag ឈ្មោះ តារាស្រីនេះទៀតផង ទាំងដឹងថា នាងមិនបានមើលឃើញទៀតក៏ដោយចុះ។ Tangmo គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ថ្ងៃដែល តារាសម្ដែងស្រី Tangmo បានបាត់ខ្លួនភ្លាម បុរសម្នាក់នេះហើយដែលខំស្វែងរកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ បាយមិននឹក ទឹកមិនស្រេក ប៉ុន្ដែចុងក្រោយបានឃើញត្រឹមសាក.ស.ព.មនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រលាញ់មានសភាពយាប់មើលទៀត មិនដឹងជា Bird ខ្លោចផ្សារប៉ុណ្ណានោះទេ៕សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

COMMENTS