លុយ ៣០០លានរៀល មានក្នុងកុង ABA របស់លោក ឌួង ឆាយ មិនមែនចង់អួតទេ គឺមានគោលបំណងមួយ….

ប៉ាអេីយប៉ា ប៉ាមានឮខ្ញុំហៅទេ ! រំជួលចិត្ត សុខៗមកបាត់.បង់ប៉ាទាំងបែបនេះ ដឹងទេថាខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ាខ្លាំងណាស់ ប៉ាជាមនុស្សពូកែតស៊ូណាស់ ប៉ាខ្ញុំទៅបាត់ហេីយ! (មានវីដេអូ)
មួយឃ្លា ដ៏មានអត្ថន័យ អតីតភរិយាលោក ឌួង ឆាយ អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា បង្ហោះថាកំហុសដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្ញុំ គឺការគិតថា…
ក្រោយធ្វើ Jooy និង Push ខឹងស្ទើរពេញប្រទេសពេលនេះ Moddam លើកដៃសំពះសុំទោស….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុយ ៣០០លានរៀល មានក្នុងកុង ABA របស់លោក ឌួង ឆាយ មិនមែនចង់អួតទេ គឺមានគោលបំណងមួយ….លោក ឌួង ឆាយ ត្រូវបានមហាជនស្គាល់ថាជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបក្នុងសង្គម ដោយកាលពីថ្មីៗនេះលោកមានសមត្ថភាពអាចស្វែងរកប្រាក់ដើម្បីដោះបំណុលទំហំ ១០លានដុល្លារ ដែលលោកឪពុករបស់លោកបានបន្សល់ទុកជាវិបត្តិធំមួយសម្រាប់គ្រួសារ។ជារឿយៗគេតែងតែឃើញលោកបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់លោក ដោយពេលខ្លះបានបង្ហោះទាក់ទងទៅនឹងគ្រួសារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងពេលខ្លះទៀតលោកបានបង្ហោះទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវដែលជួយដល់ការលើកស្ទួយប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ថ្មីៗនេះដែរលោក ឌួង ឆាយ បានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកដែលបង្ហាញអំពីទឹកប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ដែលលោកបានរក្សាទុកជាមួយធានាគារ ABA ដែលក្នុងនោះឃើញថាមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ខ្ទង់ ៣០០លានរៀល ដែលស្មើនឹងប្រមាណជាង ៧ម៉ឺនដុល្លារ។ការបង្ហោះរូបភាពនេះ មិនមែនក្នុងគោលបំណងបង្អួតពីទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេ ប៉ុន្តែលោក ឌួង ឆាយ បានលើកឡើងបែបនេះថា ៖ “ខ្ញុំតែងតែ

សន្សំលុយជាតិយើងដើម្បីជាការលើកស្ទួយ និងការគាំទ្រដល់វិស័យប្រាក់ជាតិយើង។ ពេលនេះចំនេញបានខ្លះដែរ #ចូលរួមប្រើប្រាស់ប្រាក់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាណា”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

COMMENTS