គ្រប់ទឹកហើយ Anna Tangmo មកពន្យល់សប្ត ប្រាប់លេខឆ្នោតច្បាស់ថា…

៧ ៨ពាន់ដុល្លារ មិនច្រើន ! ចំណាយត្រឹម៧ ៨ពាន់ដុល្លារ ទិញខោអាវនេះ ក៏មិនថ្លៃដែរ ប្ដី វ៉ាន់ នីឡា ថា ខ្លួនចូលចិត្តទិញរបស់ថ្លៃៗព្រោះថា…(មានវីដេអូ)
មិនមែន Tangmo តែជា ! ធ្លាយវីដេអូថ្មី Tangmo ហែលទឹកកណ្តាលទន្លេ តែត្រូវអ្នកជិះឃើញមិនជួយ ស្រាប់តែពេលនេះម្ចាស់នេះចេញបកស្រាយហើយ…(មានវីដេអូ)
អីយ៉ូង មានការផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លាំង អូនម៉ាប់តូច ឡើងច្រៀងមួយបទនេះធ្វើអោយកញ្ញា សុភ័ក្រ្ត កុសុម៉ា ថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រប់ទឹកហើយ Anna Tangmo មកពន្យល់សប្ត ប្រាប់លេខឆ្នោតច្បាស់ថា…មួយរយៈក្រោយនេះ បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់តារាសម្តែងស្រី មើលទៅ Anna និង Hippo ដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធកាន់ឆ្នាំរបស់នាង ក៏មានការមមាញឹកមិនតិចនោះដែរ នាងបានខ្នះខ្នែងជួយរឿងក្តី រឿងបុណ្យសព ប៉ុន្តែចុងក្រោយក៏សម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញវិញ ក៏ព្រោះតែមានរឿងទើសទាល់ជាមួយម្តាយរបស់ Tangmo ។យ៉ាងណាមិញ បន្ទាប់ពីបានទៅចូលរួមបុណ្យសពរបស់ Tangmo ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធផ្សេងហើយ ក្នុងនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hippo ដែលជាម្នាក់ក្នុងចំណោមមិត្តភភ្តិ និង ជាអ្នកចាត់ការម្នាក់ទៀតរបស់ Tangmo ក៏បានទម្លាយរឿងមិនគួរឱ្យជឿមួយទាក់ទងនឹងនាងថែមទៀតផង។តាមប្រភពមួយបានទម្លាយបទសម្ភាសរបស់ Hippo នាងបានប្រាប់ថា Tangmo បានទៅពន្យល់សប្ត Anna ដោយបានប្រាប់ថាមិនបាច់ធ្វើអ្វីទេ តិចទៀតទុកឱ្យនាងជាអ្នកចាត់ការគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯង។លើសពីនេះទៅទៀត ក្នុងយល់សប្តដដែលនេះ Tangmo ក៏បាននិយាយទាក់ទងនឹងលេខ ២៨៧ ថែមទៀតផង ដែលធ្វើឱ្យគេគិតថាវាគឺលេខ

សំណាង លេខឆ្នោត ព្រោះកាលនាងនៅរស់នាងក៏ចូលចិត្តផ្សងសំណាងដោយការលេងឆ្នោតដូចគ្នា។យ៉ាងណាមិញ ក្រោយពីបានដឹងរឿងនេះហើយ ក៏មានមហាជនមួយចំនួន បានចាំអ៊ុតមើលលេខឆ្នោតមិនតិចនោះទេ គឺម្នាក់ៗចាំមើលថាវាអាចនឹងចេញដូចលេខខាងលើនេះឬយ៉ាងណា៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

COMMENTS