ក្រោយឃើញ អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ស្វីតខ្លាំងជាមួយភរិយា ហេង វិសាល និយាយថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាពេលថ្មីៗនេះ តារាក្នុងបណ្តាញសង្គម លោក ហេង វិសាល បានធ្វើការនិយាយជាពាក្យពេជន៍មួយចំនួន ក្រោយពីឃើញ អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រើពាក្យផ្អែមល្ហែមខ្លាំងជាមួយភរិយារបស់លោក។ ដោយឡែក តារាប្រុសវ័យក្មេងរូបនេះ បានសរសេរជាសំណេរខ្លីមួយបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅកាន់សំណេរដ៏ស្វីតរបស់ អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ថា៖ “ពាក្យនេះចេញពីមាត់លោកពូគិតម៉េងនិយាយពីថាSweetណាស់ បើសាកខ្ញុំជាអ្នកនិយាយវិញ ច្បាស់ណាស់ថាមិនបាច់មើលCommentទេ ” ។ លោក ហេង វិសាល យ៉ាងណាមិញ ដោយសារតែកន្លងមក លោក ហេង វិសាល គឺតារាម្នាក់ដែលអត្តចរិកកំប្លុកកំប្លែង ដូច្នេះហើយបានមានមហាជនច្រើន ចូលលេងសើចជាមួយលោកផងដែរ៕ សូមចូលទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

COMMENTS