មើលសារបងស្រី ស ព ហើយចង់យំតាម ! វាលឿនពេកហើយ គ្រួសារខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេ ហេតុអី ប្អូនខ្ញុំល្អណាស់ អ្នកណាក៏ស្រលាញ់ដែរ មិនចេះឈ្លើយដាក់អ្នកណាទេ ដឹងចាស់ដឹងទុំណាស់ហេតុអ្វី?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មើលសារបងស្រី ស ព ហើយចង់យំតាម ! វាលឿនពេកហើយ គ្រួសារខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេ ហេតុអី ប្អូនខ្ញុំល្អណាស់ អ្នកណាក៏ស្រលាញ់ដែរ មិនចេះឈ្លើយដាក់អ្នកណាទេ ដឹងចាស់ដឹងទុំណាស់ហេតុអ្វី….នៅថ្ងៃទី៣០ខែមេសាឆ្នាំ២០២២ មានករណីក្មេងប្រុសម្នាក់ ល ង់ ទឹក ស្លា ប់ ដែលមាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទីតាំង ស្ថិតទំនប់រមណីយដ្ឋានឈើតោក ស្ថិតនៅឃុំសន្រ្ទែ ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់ បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅកន្លែង កើ ត ហេ តុ ។ពេលក្មេងប្រុសខាងលើជួបរឿងបែបនោះ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Jee Zaa ដែលត្រូវជាបងស្រីក៏បានបង្ហោះសារ រៀបរាប់ទាំងក្ដីអាល័យថា៖ «បងប្អូនអើយ ប្អូនខ្ញុំ លាគ្រួសារខ្ញុំរហូតហើយ សែនស្រណោះណាស់លោកអើយ វាលឿនពេកហើយ គ្រួសារខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេ ហេតុអី ប្អូនខ្ញុំល្អណាស់ អ្នកណាក៏ស្រលាញ់ដែរ មិនចេះឈ្លើយដាក់អ្នកណាទេ ដឹងចាស់ដឹងទុំណាស់ហេតុអ្វី?បើមានជាតិក្រោយ យើងជួបគ្នាទៀតណាប្អូនប្រុស ហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាបងប្អូននឹងគ្នាទៀតណា ស្រលាញ់ប្អូនណាស់ គ្រួសារយើងនៅតែស្រលាញ់ប្អូនជានិច្ចណា សូមប្អូនទៅឲ្យបានសុខណា និងសូមឲ្យប្អូនទៅសុគតិភផងចុះ។ទៅឲ្យបានសុខណាប្អូនណា ទៅជាតិមុខសូមអោយប្អូនអាយុវែងណា កុំឲ្យប្អូនអាយុខ្លី ដូចជាតិនេះទៀតអី ហើយបើមានជាតិក្រោយយើងកើត ជាបងប្អូននឹងគ្នាទៀតណា បងស្រលាញ់ប្អូនណាស់ ប្អូនប្រុសរបស់បង ឃឹម សុស្ថានីហៅដាណៃ»។ឯម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Keo Raksa ជាអ្នកគ្រូបង្រៀនក៏បានមកជូនដំណើរកូនសិស្ស ហើយបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹក អមជាមួយសារបង្ហាញពីអារម្មណ៍ សោ ក ស្ដាយថា៖ «អ្នកគ្រូ និងមិត្ត ភក្តិរបស់ប្អូនមកជូនដំណើរប្អូន ជាលើកចុងក្រោយ សូមប្អូនទៅ ឲ្យបានសុខ»៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.