ជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ជាខ្លាំង ព្រះសង្ឃកំពុងសូត្រធម៌ពិធីបុណ្យស ព ស្រាប់ឃើញស ព ជិះម៉ូតូចូលក្នុងរោងបុណ្យ ផ្អើលពេញភូមិ ហើយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ជាខ្លាំង ព្រះសង្ឃកំពុងសូត្រធម៌ពិធីបុណ្យស ព ស្រាប់ឃើញស ព ជិះម៉ូតូចូលក្នុងរោងបុណ្យ ផ្អើលពេញភូមិ ហើយ…ថៃ៖ បុរសម្នាក់បានជួប គ្រេ ា ះ ថ្ន ា ក់ ច រ ា ច រ ណ៍ ដោយត្រូវបាន រថ យន្ត ប ុ ក រហូត ដល់ ពុំអាច មើលស្គាល់ ហើយត្រូវបុរសម្នាក់ ដែលបានប ា ត់ កូនប្រុស បានយកសា ក ស ព មក ធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី ព្រោះជឿថាជាកូនរបស់គាត់ ដោយមានស្នាម ស ាក ់ នៅលើដៃ។ពិធីបុណ្យបានធ្វើឡើងនៅផ្ទះរបស់គាត់ដោយមានការរៀបចំពិធីនិមិត្តព្រះសង្ឈមកសូត្រមន្តផងដែរ។ គាត់បានទទួលថវិកាប្រមាណជា ២ពាន់ដុល្លា ហើយបន្ទាប់ពី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិធីច ា ប់ផ្តើមមិនបានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែមានអ្នកទា ម ទ ា យក សា ក ស ព ទៅ ហើយបន្ទាប់មក កូន ប្រុសរបស់គាត់ ក៍ លេច មុខ ឡើងផងដែរ ដែលបានធ្វើអោយអ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យ ភ្ញ ា ក់ ផ្អេ ីល។យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ សារព័ត៌មានថៃ បានអោយដឹង ថា ហេ តុ ក ា រ ណ៍ នេះ បាន កេ ីត ឡេ ីង នៅ នៅឃុំសាកបួរ ស្រុកខេនដុង ខេត្តបុរីរាំ។ លោក ផៃរ៉ាត សាយវ៉ាន់ ដែលជាឪពុករបស់លោក សាក់ងាត់ បាននិយាយថាកាលពីវេលាម៉ោង ១១យប់ មានអ្នកភូមិម្នាក់មកផ្ដល់.ដំ.ណឹ.ង អេ ាយ រូប គាត់ទៅមើល ស ា ក ស ព ដែលត្រូវ រ ថ យ ន្ត បុ ក នៅឯផ្លូវខេនដុង-សា ក់ ទឹ ក ដោយ បុ រ ស នោះរូបរាងស្រដៀងនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ ហើយស្របពេលដែល កូនប្រុសគាត់បានចេ ញ ពី ផ្ទះ ជាង ២ថ្ងៃ និ ងចូលចិត្តពិ ស ា ស្រ ា ផងនោះ ដូចច្នេះ រូបគាត់ក៏ប្រញាប់ទៅមើល។បុរសជាឪពុក ខាងលើនេះ បានបន្តទៀតថា ពេលទៅដល់កន្លែង កើ ត ហេ តុ ក៏ បា ន ឃើញ សា ក ស ព តែ មុខ មាត់ ខ្ទេ .ច អស់ហើយ ព្រោះត្រូវ រ ថ យ ន្ត កិ ន ហើយពេលនោះដែរ ភ្នា ក់ ងារ ប៉ូ លី ស បាន ត្រឹ ម តែ ឲ្យ ពិ និត្យ មើលផ្នែក ផ្សេងទៀត តែគាត់បានមើលឃើញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្នា.ម.សា.ក.នៅ.ឯ.ដៃ.ខា.ង.ឆ្វេ.ង ទើបគិតថា ជាកូនប្រុសរបស់គាត់ ហើយបានយក ស ព មក ធ្វេ ី បុ ណ្យ។នៅវេលាម៉ោង ប្រហែល ១១ព្រឹក ស្រាប់តែមាន អ្នកភូមិម្នាក់មកសុំ មើ ល ស .. .ព ដោយបានជឿ ថា ជាសា.ច់ញាតិដែលបានបា.ត់.ខ្លួ.ន.ទៅដូចគ្នា តែគ្រួ.សារ.ស.ព.មិ.ន.អ.នុ.ញ្ញា.ត ព្រោះខាង.ម.ន្ទីរ.ពេ.ទ្យប្រា.ប់ថា មិន.ឲ្យ.បើក.មើល.ទេ ទោះបីជាមើលក៍មិនអាចចំណាំបានដដែល។បុរសដែលជាកូន បានអោយដឹងថា រូបខ្លួនបានចេញពីផ្ទះទៅដើរលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្ត ហើយនៅពេលដែលធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួន ស្រាប់តែ ឃើញមានពិធីបុណ្យ ស ព ទៅវិញ ដោយគិតថា ប្រហែលជាមានអ្នកណាម្នាក់ ស្ល . ា ប់ហើយ តែពេលដែលគាត់ទៅមើលមុខក្ត ា ម ឈូ ស ក៍បានឃើញរូប ថត ខ្លួន ឯង ទៅវិញ។ដោយឡែក អ្នកស្រី ប៉ាក់ធុំ ភូនវង់ ដែលត្រូវជាបងស្រីរបស់ម្ចាស់ ស ព ពិតប្រាកដ បានអោយដឹងថា គាត់បានឃើញគេបង្ហោះ.រូប.ភាព.គ្រេ ា ះ ថ្ន ា ក់ ច.រា.ច.រ.ណ៍.នៅក្នុងហ្វេសប៊ុក ពេលឃើញភ្លា.ម.គាត់.ក៏.ដឹង.ថា នេះគឺជា.ស..ព..របស់ប្អូនប្រុសគាត់.ដែលបាន.បា.ត់.ខ្លួន.ទៅ មានឈ្មោះថា ប៉ុងភុន។ ក្រោយមក គាត់ក៏បានទៅយក .ស .ព ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ .នៅឯម.ន្ទីរ.ពេ.ទ្យ.ដើម្បី.យក.មក.ធ្វើ.បុណ្យ. តែពេលទៅដល់ទើ.ប.ដឹ.ង.ថា មាន.គ្រួ.សារ.ផ្សេ.ង.យក.ទៅមុន ទើបរូបគាត់.ប្រ។ញា.ប់.ទៅ.តាមដល់.ផ្ទះ.នា.យ ផៃរ៉ាត ដើម្បី.ប.ក.ស្រាយ.រឿ.ង.យ.ល់.ច្រ.លំ.មួយ.នេះ និងទៅទទួល…ស….ព…ដើម្បី..យក..មក..ធ្វើ…បុ..ណ្យ..តា..ម.ប្រពៃ.ណីផងដែរ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.