ពុទ្ធោ ! ជាគូរហើយចំបាច់អីយកទៅវិញ ទើបតែរៀបការបាន ៧ ថ្ងៃសោះខាងប្រុសលាគ្មានថ្ងៃវិលវិញ ធ្វើឲ្យខាងស្រី….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពុទ្ធោ ! ជាគូរហើយចំបាច់អីយកទៅវិញ ទើបតែរៀបការបាន ៧ ថ្ងៃសោះខាងប្រុសលាគ្មានថ្ងៃវិលវិញ ធ្វើឲ្យខាងស្រី….ភ្នំពេញ ៖ ជាការពិតណាស់ដែលនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ នេះមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង ក្រោយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ ស៊ាន អេវ ដែលបាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ក្រោយទើបតែបានរៀបការជាមួយនិងភរិយាបានត្រឹមតែ ៧ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ។ក្នុងនោះក្រោយស្វាមីទទួលមរណភាពនារីជាភរិយាឈ្មោះ ឈុំ ស្រីល័ក្ខ ស្រណោះខ្លាំងបានត្រឹមតែពោលពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់នេះថា “លឿនពេកហើយបងសម្លាញ់ មិន ទាន់បានរស់នៅជាមួយគ្នាផង 20.04.2022 រៀបការ 27.04.2022 បងទៅមិនអាចវិលវិញ” ក្រោយឃើញបែបនេះហើយនោះមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.