អីយ៉ូង គេធ្វើអីគេនៀគ ! អរុណរស្មី បានបង្ហាញ់គូរស្នេហ៍ថ្មីសម្រស់ដូចទេពធីតា មិនតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំង…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អីយ៉ូង គេធ្វើអីគេនាគ ! អរុណរស្មី បានបង្ហាញ់គូរស្នេហ៍ថ្មីសម្រស់ដូចទេពធីតា មិនតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំង…..ប្រិយមិត្តពិតជាបានស្គាល់រួចមកហើយ លោក ជនិន្រ្ទ អរុណរស្មី ដែលត្រូវបានហ្វេនៗស្គាល់ថាជា បុរស រូបស្រស់ សំលេងផ្អែម ដែលមានអ្នកស្គាល់ច្រើន។ បន្ទាប់ពីនៅស្ងប់ស្ងាត់មួយរយះ បន្ទាប់ពីរបួសបេះដូង បន្ទាប់ពីបែកបាក់ជាមួយអតីតគូរស្នេហ៍រួចមក ស្រាប់តែកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី 26 ខែមេសា ឆ្នាំ2022 លោកបានបញ្ចេញមុខ គូរស្នេហ៍ថ្មីរបស់ខ្លួន ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត ទាំងមុខមាត់រាងរូវ និងកំពស់កំពរ គឺស្អាតជាង អតីតសង្ហាលោកដាច់តែម្ដង មានទាំង ភាពផ្អែមល្ហែម ស្និតស្នាល ស្អិតរមួត ដែលធ្វើអោយរបស់ដដៃច្រនែនតែម្ដង។គួររំលឹកដែរថា លោក ជនិន្រ្ទ អរុណរស្មី បាននិយាយមួយឃ្លាថា ៖ «នាងនិយាយថា ខ្ញុំមិនត្រូវការAccount និង Passwords របស់អ្នកទេ អ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការគឺភាពស្មោះត្រង់ និងភាពបរិសុទ្ធចិត្តរបស់អ្នក។»«អរគុណពេលវេលាគ្រប់យ៉ាងដែរបានធ្វើអោយខ្ញុំយំនិងខូចចិត្តបំផុត អរគុណដែរអ្នកបានធ្វើអោយខ្ញុំយំ ហើយវាបានលាងជម្រះនូវធូលីដីនៅក្នុងភ្នែករបស់ខ្ញុំដែរអាចអោយខ្ញុំមើលឃើញពីភពលោកនេះច្បាស់ ហើយស្វែងរកការស្រលាញ់ពិតប្រាកដ៏»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.