អត់ទ្រាំងលែងបានហើយ នាយប្រុញតប់ទៅ យ៉ាងដូចឆ្នេះថា ទៅមុនដំបូងគេឲ្យដេកហាលភ្លៀង ហើយត្រៀមបង្កើតក្រុមថ្មី…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អត់ទ្រាំងលែងបានហើយ នាយប្រុញតប់ទៅ យ៉ាងដូចឆ្នេះថា ទៅមុនដំបូងគេឲ្យដេកហាលភ្លៀង ហើយត្រៀមបង្កើតក្រុមថ្មី…ពុកម៉ែបងប្អូនមិនតិចនាក់ទេ ច្បាស់ជាបានស្គាល់រួចមកហើយពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគេហៅថា នាយ ប្រុញ ដែលទៅសម្ដែង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយបានអះអាងថា ថតមិនដែលបានលុយ បានផ្ទុះ.ការចា.ប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង និងមានការវែកញែកជាច្រើន ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម។គួររំលឹកដែរថា លោកឧកញ៉ា សម្បត្តិ និង អែតមីន រួមទាំង មិត្តរួមក្រុម បានចេញវីដេអូបកស្រាយជា ហូរហែរពា.ក់.ព័.ន្ធ ករណីនេះ ស្រាប់តែ ប្អូនប្រុញ បានចេញវីដេអូ និយាយ.មួយ.ម៉ាត់.យ៉ាង.ខ្លី.និងមានន័យថា៖ «ខ្លួននឹងបង្កើតក្រុមថ្មី ហើយមិនចង់.ត.ប.ត.ទៅកាន់អែតមីន ដែលនិយាយដើម.បង្ខូ.ចខ្លួននោះទេ ព្រោះមិនចង់អោយ.រឿ.ងតូច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទៅជារឿ.ង.ធំ »។ ហើយប្អូនប្រុញបន្តថា៖ «កាលទៅដំបូងគេអោយដេកហាលភ្លៀងទៀត មិនហ៊ានប្រាប់ពុកម៉ែ ទ្រាំលំបាកតស៊ូរំរាំមានថ្ងៃនេះ ហើយថតគេមិនអោយ.លុ.យ.ទៀត »។ ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.