ភ្លៀងយូរប៉ុណាគង់តែឈប់ ! ផេនខេក នៅតែមានស្នាមញញឹមធ្វើការ ទោះជួបព្យុះភ្លៀងយ៉ាងណា រហូតដល់ថ្នាក់ម្ចាស់ប្រេន….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្លៀងយូរប៉ុណាគង់តែឈប់ ! ផេនខេក នៅតែមានស្នាមញញឹមធ្វើការ ទោះជួបព្យុះភ្លៀងយ៉ាងណា រហូតដល់ថ្នាក់ម្ចាស់ប្រេន….ភ្នំពេញ ៖ ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាក្រោយពេលរៀបការជាមួយនិងស្វាមីបានជាង ១ ខែ ពេលនេះ ផេនខេក ប្រកាសចែកផ្លូវជាមួយនិងស្វាមីរបស់ខ្លួនហើយ ។ យ៉ាងណាមិញក្រោយពេលប្រកាសបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនិងស្វាមីត្រឹមនេះ ស្រាប់តែ ផេនខេក ចេញមុខធ្វើការ Live វីដេអូបកស្រាយបែបនេះថា“អ្នកទំាងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយ ពេលខ្ញុំឡើង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្តែង ថតជាមួយកម្មវិធីអ្វីមួយ ខ្ញុំតែងតែញញឹម ជូនអ្នកទំាងអស់គ្នា បានសើច បានសប្បាយ មានស្នាមញញឹមទំាងអស់គ្នា អ៊ីចឹង ខ្ញុំអត់យំមុខអ្នកទំាងអស់គ្នាទេ ទោះខ្ញុំត្រូវមានរឿងខ្លាំងប៉ុណ្ណា ដែលធ្លាក់មកលើខ្ញុំក៏ដោយ ខ្ញុំត្រូវតែមានស្នាមញញឹមចែកជូនហ្វេនៗ ទំាងអស់គ្នា,ខ្ញុំតែងតែនិយាយក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ថាអ្វីដែលខ្ញុំពិបាកត្រឹមតែ ៣០ ភាគរយ ដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នកទំាងអស់គ្នា ប៉ុន្តែ ៧០ ភាគរយទៀត គឺខ្ញុំជាអ្នកទទួល” នៅមានជាច្រើនទៀតក្នុងការ Live ។ ដោយឡែក ទៀតសោតទោះបីជាជួបព្យុះភ្លៀងមកយ៉ាងណា ផេនខេកនៅតែមានស្នាមញញឹមធ្វើការរកប្រាក់រហូតម្ចាស់ប្រេន ម៉ាដាមដា ពោលពាក្យសរសើរបែបនេះថា “ស្វាគមន៏បងផេនខេកមកកាន់គ្រួសារម៉ាដាមដា សរសើរគាត់ជួបព្យុះភ្លៀងបុណ្ណាក៏ញញឹមដែរ ជូតទឹកភ្នែកធ្វើការរកលុយត បងសំលាញ់ pancak” ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.