ក្ដៅៗ ! អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា តបទៅ អ្នកដែលពូកែសួរថា ពេលណាយកអ្នកស្អំបេះដូងថ្មី មានអី….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្ដៅៗ ! អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា តបទៅ អ្នកដែលពូកែសួរថា ពេលណាយកអ្នកស្អំបេះដូងថ្មី មានអី….ភ្នំពេញ ៖ ជាការពិតណាស់ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីអ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា អតីតភរិយារបស់លោក ឌួង ឆាយ ដែលក្រោយពេលលែងលះអ្នកនាងជាអ្នកចិញ្ចឹមមើលថែទាំកូនៗទាំងបីនាក់ និងរាល់ចុងសប្ដាហ៍លោក ឌួង ឆាយ ជាអ្នកយកកូនៗទៅលេងជាមួយជារឿយៗផងដែរ ។ជាក់ស្ដែងផងដែរនោះខណៈដែលអតីតស្វាមីរបស់អ្នកនាងបានភ្ជាប់ពាក្យថ្មីហើយនោះ ក្រោយ ពេលលែងលះគ្នាឃើញអ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា នៅ Single យូរពេកស្រាប់តែមានអ្នកសួរនាំអ្នកនាងជាហូរហែរថា “នៅ Single ដល់ណា?” ស្រាប់តែពេលនេះអ្នកនាងបានតបទៅវិញបែបនេះថា“បងៗឆ្ងល់ហេតុអីខ្ញុំអត់មានគូរនៅsingle………យូរចាសចម្លេីយគឺអត់មានអ្នកយក……….និយាយលេងទេគឺមកពីខ្ញុំនៅsingle the best គឺសប្បាយចិត្តមេីលតែរូបថតដឹងហេីយមានពេលស្រលាញ់ខ្លួនឯងច្រេីន បង្កេីតស្នាមញញឹមយ៉ាងមានសេចក្ដីសុខ dethmalina”៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.