អីយ៉ូង ! កប់ ថ្ងៃកំណើតដួង ម៉ានិច មានមនុស្សសំខាន់អោយកាដូខ្ទង់ពាន់ដុល្លារ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អីយ៉ូង ! កប់ ថ្ងៃកំណើតដួង ម៉ានិច មានមនុស្សសំខាន់អោយកាដូខ្ទង់ពាន់ដុល្លារ…បើគិតតាំងពីថ្ងៃកំណើតពិតប្រាកដកាលពីថ្ងៃទី ០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ មកដល់ពេលនេះ គឺប្រមាណកន្លះខែមកហើយដែលថ្ងៃខួបកំណើតរបស់តារាស្រីស្រស់សោភា ដួង ម៉ានិច បានរំលងផុតទៅ តែយ៉ាងណាអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក នៅតែឃើញថានាងនៅតែទទួលបានការជូនពរ និង កាដូជាបន្តបន្ទាប់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួននៅឡើយ។ ជាក់ស្តែង នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ នេះដែរ កញ្ញា ដួង ម៉ានិច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានបង្ហោះសារ អមដោយរូបភាពយ៉ាងរីករាយក្រោយពីទទួលបានកាដូកាបូបម៉ាក GUCCI តម្លៃខ្ទង់ពាន់ដុល្លារពីមនុស្សសំខាន់ម្នាក់។មនុស្សសំខាន់បានទិញកាបូបម៉ាកល្បី ដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃខ្ទង់ចន្លោះពី ៩០០ ដុល្លារ ទៅដល់ជិត ១៥០០ ដុល្លារ នោះ កញ្ញា ដួង ម៉ានិច បានហៅថា «ម៉ាក់យាយ» ដោយបុគ្គលរូបនោះ គឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំនៃក្រុមហ៊ុនហ្គេនរបស់កញ្ញាផ្ទាល់ និង ជាមនុស្សរាប់អានគ្នាដូចជាគ្រួសារតែមួយនឹងកញ្ញា ដួង ម៉ានិច យ៉ាងដូច្នោះ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.