ក្ដៅៗ ! នោះ សាន ប៊ុនធឿន សង្ស័យអាចារ្យធំ មាន មានក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរមួយនៅពីក្រោយ ទើបតាម…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកសាន្ត ប៊ុនធឿន ចាងហ្វាងកាសែត សម្លេងស្នហាជាតិ បានបង្ហើបប្រាប់ ប្រិយមិត្តថា មូលហេតុដែល បណ្តាលអោយ លោកអាចារ្យធំ តាមវា.យប្រ.ហារ.លោក.ក្នុងរឿងផ្សា.យស្រា.បៀរ.គឺដោយសារ លោក.អាចារ្យធំ.បានទទួលការ.ឧបឋម.ពីស្រា.បៀរ ហានុមាន។កាលលើកឡើងបែបនេះក្រោយ.អ្នកទាំង.២មានវិវា.ទនឹងគ្នា ដោយសារលោក.សាន្ត ប៊ុនធឿន និងលោកហ៊ន បានទទួលកាផ្សាយ.ស្រា.បៀរពីក្រុម.ហ៊ុនស្រា.បៀរ.ក្លាសេ។ហើយលោកអាចារ្យធំ.បានធ្វើការវា.យប្រ.ហាយ៉ាងចា.ស់ដៃ.ទៅកាន់លោកសាន្តប៊ុនធឿន។ទោះបីយ៉ាងណាលោកសាន្ត ប៊ុនធឿន ដែលគេ និយមដឹងថា.ជាអ្នកការសែតស្រ.វឹ.ង មិនបានទុក.មុខអោយ.អាចារ្យធំវិញទេ គឺបានជីកគាស់.កកាយរឿងអា.ស្រូវ របស់លោក.អាចារ្យធំ.មិនញញើ.តមា.ត់ឡើយទាក់ទងនឹងការជ្រោកក្រោមស្លាកកាហ្វេវប្បធម៌ ប៉ុន្តែបែរជាមានការផឹក.ស៊ី.នៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះទៅវិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.