ពិតជា ព្រឺសម្បុរ! បន្ទាប់ស្លា ប់ហើយរស់ឡើងវិញ ឃើញហើយចរិតប្លែក ចូលចិត្តលិទ្ធមាត់លិទ្ធ-ក រហូតអ្នកភូមិលែងហ៊ាន….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិតជា ព្រឺសម្បុរ! បន្ទាប់ស្លា ប់ហើយរស់ឡើងវិញ ឃើញហើយចរិតប្លែក ចូលចិត្តលិទ្ធមាត់លិទ្ធ-ក រហូតអ្នកភូមិលែងហ៊ាន….ថ្មីៗនេះ រឿងរ៉ាវមួយនាខេត្តអ៊ុតថៃថានី ប្រទេសថៃ បានធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បណ្តាញសង្គម ដោយមាននារីម្នាក់ស្លា..ប់ហើយរស់ឡើងវិញ តែបែរមានចរិតប្លែក ចូលចិត្តលិទ្ធមាត់លិទ្ធ-ក បរិភោគស្លឹកឈើ ធ្វើឱ្យម្តាយភ័.យនៅមិនសុខស្រែករកជំនួយ ព្រោះគិតថានាងខ្មោ..ចចូល។ តាមម្តាយបានឱ្យដឹងថា កូនស្រីរបស់ខ្លួនសព្វថ្ងៃមានអាយុ ៤៤ ឆ្នាំហើយ ក្នុង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នោះកាលពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំគេបានបា.ត់ប.ង់ជី..វិតម្តងហើយ គឺដោយសារតែអាការណែនទ្រូងពិបាកដកដង្ហើម តែពិនិត្យមើលទៅគ្មានឃើញជំងឺអ្វីឡើយ។ខ្លួនក៏បានរៀបចំពិធីបុ.ណ្យស.ពឱ្យ តែកំពុងតែរៀបចំសុខៗនាងក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនមកវិញ ចាប់ពីពេលនោះមកនាងក៏ចាប់ផ្តើមមានចរិតប្លែកៗ ដូចជាខ្មោ.ចចូល ដែលធ្វើឱ្យម្តាយភ័.យខ្លាចជាខ្លាំង ជាពិសេសនោះ គឺនាងតែងតែឃ្លានចូលចិត្តបរិភោគស្លឹកឈើថែមទៀតផង។ក្រោយមកទៀត ស្រ្តីជាម្តាយក៏បានទៅរកគ្រូមើល គេក៏ប្រាប់ថា កូនស្រីរូបនេះ មានខ្មោ.ចតាមជាប់ខ្លួន ហើយនៅផ្ទះដែលកំពុងស្នាក់នៅនោះ តាមពិតទៅគឺជាកន្លែងប៉ាឆាខ្មោ.ចចាស់ វានឹងយកមនុស្សទៅម្នាក់ម្តងៗ។ក្រោយពីនោះមិនបានប៉ុន្មាន ប្តីរបស់ស្រ្តីជាម្តាយរូបនេះក៏បានទៅច.ង-កស្លា..ប់ ហើយកូនប្រសាស្រីក៏ស្លា..ប់បាត់ទៀត ចុងក្រោយក៏ធ្លាក់មកដល់កូនស្រីនេះទៀត ហើយសូម្បីតែអ្នកជិតខាងក៏បានស្លា..ប់ទៅតាមគ្នាម្តងម្នាក់ៗ ស្ទើរអស់ផងដែរ។យ៉ាងណាមិញ មកទល់សព្វថ្ងៃនេះ ស្រ្តីរូបនេះបានឱ្យដឹងថា មានតែផ្ទះខ្លួនប៉ុណ្ណោះដែលនៅទីនេះទាំងភ័.យខ្លាច អ្នកផ្សេងៗគេនាំគ្នារត់ដូរទីតាំងអស់ហើយ ហើយខ្លួនពិតជាធ្វើអ្វីមិនបានឡើយ ក្រៅពីសុំឱ្យអ្នកចេះមន្តចេះវិជ្ជាមកជួយសង្គ្រោះនោះ៕សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.