ខេមរៈសិរីមន្ត ក្រោយពីឡើងងាលឧកញ៉ា និងរវល់លក់ដីមក ស្រាប់តែពេលថ្មីៗ មានលេចលឺខេមរៈសិរីមាស ចេញមកថែមទាំងមានម្ចាស់ផលិតកម្មមួយ ថាថាសំឡេងដូច១លានភាគរយ មិនធម្មតាមែន តោះទៅស្ដាប់..(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខេមរៈសិរីមន្ត ក្រោយពីឡើងងាលឧកញ៉ា និងរវល់លក់ដីមក ស្រាប់តែពេលថ្មីៗ មានលេចលឺចេមរៈសិរីមាស ចេញមកថែមទាំងមានម្ចាស់ផលិតកម្មមួយ ថាថាសំឡេងដូច១លានភាគរយ មិនធម្មតាមែន តោះទៅស្ដាប់..ផលិតកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថា «Bong Plerng Media» បងភ្លើងមេឌា បានប្រកាសចុះកុងត្រាជាមួយតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះថា លោក ខេមរៈ សិរីមាស ដែលខាងផលិតកម្មថា សំឡេងដូចនឹងតារាចម្រៀងខេមរៈ សិរីមន្ត មួយលានភាគរយ។ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយតារាចម្រៀង ល្បីគឺតារាចម្រៀង ខេមរៈ សិរីមន្ត ដែលបច្ចុប្បន្នមានងារជាឧកញ៉ាទៀតផងនោះ ហើយក៏កំពុងប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យផងនោះ ស្រាប់តែលេចចេញខេមរៈ សិរីមាស មកក្នុងពិភពសិល្បៈដែរ។ក្នុងនោះផលិតកម្ម បងភ្លើងមេឌា បានឲ្យដឹងថា ៖«តារាចំរៀងកុងត្រា(Bong Plerng Media) លោក៖ ខេមរៈ សិរីមាស «សំឡេងដូចសិរីមន្ដ១លានភាគរយ» Adminយាយមែនណា ។ លើសពីនេះទៀតផលិតកម្មខាងលើ បានលើកឡើងបន្តថា៖ឆាប់ៗនេះពីតារាចំរៀងលោកខេមរៈ សិរីមាស ដែលកំពុងល្បីខ្លាំងថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្លេងដូចឧកញ៉ាខេមរៈ សិរីមន្ដ ១លានភាគរយ ហើយក្នុងនោះមានវីដេអូខ្លីផងដែរពីសំនៀងរបស់លោក សិរីមាស តោះទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.