អាសូរណាស់ មិនគួរសោះ នៅក្មេងសោះត្រូវជួបរឿងបែបនេះ ហើយត្រូវលាចាកលោកទាំងវ័យក្មេងបែបនេះ ក្ដុកក្ដួលណាស់ពេលឃើញម្ដាយសក់ស លាកូនសក់ខ្មៅ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាសូរណាស់ មិនគួរសោះ នៅក្មេងសោះត្រូវជួបរឿងបែបនេះ ហើយត្រូវលាចាកលោកទាំងវ័យក្មេងបែបនេះ ក្ដុកក្ដួលណាស់ពេលឃើញម្ដាយសក់ស លាកូនសក់ខ្មៅ…បងប្អូន មិត្តភក្កិជាច្រើនទទួលយកមិនបានឡើយ ដោយសារតែបាត់បង់សមាជិក ក៏ដូចជាមិត្តដ៏ល្អម្នាក់ភ្លាមៗ ស្រស់ៗទាំងវ័យក្មេងបែបនេះ ជាពិសេសគឺអ្នកម្ដាយតែម្ដង រហូតពោលពាក្យទាំងក្តុកក្ដួលនៅលើបណ្ដាញសង្គមថា៖«សូមឱ្យកូនស្រីពៅសំណព្វចិត្តធ្វើដំណើរទៅកាន់សុគតិភព កើតជាតិណាៗឱ្យកូនមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត សុខភាពល្អ អាយុ វែង ជួបតែមនុស្សល្អនឹងកូន ម៉ាក់លាហើយកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ម៉ាក់»ជាមួយគ្នានេះដែរ បងប្រុសឯណេះវិញ ក៏បានថ្លែងសារមួយទៀតថា៖ «ប្អូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់បង សូមអោយប្អូនទៅអោយបានសុខ សូមអោយជាតិក្រោយប្អូនស្រីអាយុវែងណា កុំអោយអាយុខ្លីដូចជាតិនេះទៀត ប្អូនស្រីជាទីស្រលាញ់»បើតាមមិត្តភក្តិរបស់ប្អូនស្រីដែលបាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងនេះ បណ្ដាលមកពីបញ្ហាសុខភាព គឺគាំ.ងបេះដូង។ យើងខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុ.ក្ខគ្រួសារប្អូនស្រីផង ចំពោះការបាត់បង់ប្អូនស្រីទាំងបែបនេះ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.