ពេលនេះដឹងចម្លើយពិតហើយ ពិតជាហួសចិត្ត បន្ទាប់មានការភ្ញាក់ផ្អើលរឿងមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះ ប្រើហិ ង្សាទៅកូនដើមអាយុ១៣ខែ ដោយសារតែរឿងមួយនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេលនេះដឹងចម្លើយពិតហើយ ពិតជាហួសចិត្ត បន្ទាប់មានការភ្ញាក់ផ្អើលរឿងមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះ ប្រើហិ ង្សាទៅកូនដើមអាយុ១៣ខែ ដោយសារតែរឿងមួយនេះ…នេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានអោយដឹងថាមន្ត្រីនគរបាលឈ្មោះ លក្ខិណា វរៈរឹទ្ធ ដែលប្រើហិង្សាទៅលើកុមារីអាយុជាង១ឆ្នាំ នៅខេត្ត សៀមរាប បង្ករការភ្ញាក់ផ្អេីលពេញបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តសៀមរាប ឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមច្បាប់ ។ តាមចម្លេីយរបស់ មន្ត្រីនគរបាលរូបនេះអះអាងថា ខ្លួនគ្រឺតខ្នាញ់កូនចុងនេះពេកទេីបខាំលេងបែបនេះ ។ តែបេីតាមការរៀបរាប់របស់ម្ដាយកុមារីរងគ្រោះ បានបង្ហោះព័ត៌មាននៅលេីហ្វេសប៊ុក បានអោយដឹងថា ហេតុអ្វីវា យធ្វេីបាបកូនខ្ញុំយ៉ាងនេះ ? តាមមេីលសកម្មភាពរបស់ មន្ត្រីរូបនេះ សង្ស័យកេីតរោគចិត្តកម្រិតធ្ងន់ទេីបធ្វេីរឿងដែលមិនគួរធ្វេីបែបនេះ ។ ឥលូវមានតែច្បាប់ទេទេីបអាចរកយុត្តិធម៌ជូនកុមារីរងគ្រោះបាន ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.