អាសូរណាស់ ! ជាប្ដីល្អណាស់ មិនដែលចេះនិយាយអាក្រក់ជាមួយប្រពន្ធកូន ហេតុអ្វីត្រូវទៅចោលប្រពន្ធកូនរៀងរហូត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាសូរណាស់ ! ជាប្ដីល្អណាស់ មិនដែលចេះនិយាយអាក្រក់ជាមួយប្រពន្ធកូន ហេតុអ្វីត្រូវទៅចោលប្រពន្ធកូនរៀងរហូត…សង្ខារមនុស្សមិនទៀងនោះឡើយ ហើយការបែកបាក់ពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់គឺជារឿងមួយដ៏សែនចុកចាប់ខ្លាំង ជាពិសេសមនុស្សដែលតែងតែជួបមុខគ្នារាល់ថ្ងៃ ដូចជាការបែកបាក់រវាងស្វាមីភរិយាជាមួយ។ជាក់ស្ដែងដូចស្ត្រីម្នាក់ដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថា ម៉េង លិ មិនដឹងថាត្រូវរងការឈឺចាប់ខ្លាំងកម្រិតណានោះទេ នៅពេលដែលស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ដែលជាមនុស្សដ៏សែនល្អម្នាក់ ត្រូវ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺគាំងបេះដូង។ស្ត្រីខាងលើបានត្រឹមតែបង្ហោះរូបភាពថតជាមួយស្វាមី ដែលមានអមជាមួយសារខ្លីដ៏សែនចុកចាប់ដែលមានអត្ថន័យថា ៖ “ល្អខ្លាំងណាស់មិនដែរចេះនិយាយអាក្រក់ជាមួយប្រពន្ធកូន”។ ត្បិតថាមិនបានរ៉ាយរ៉ាប់អ្វីច្រើន ប៉ុន្តែតាមសំណេរនេះគេអាចដឹងថាស្ត្រីរូបនេះកំពុងតែទទួលរងការឈឺចាប់ខ្លាំង ដែលពិបាកនឹងពណ៌នាឲ្យអស់សេចក្ដី៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.