ក៏ខំម្លេះឃើញគ្រោះថ្នាក់អត់ ! នេះហើយលទ្ធផលចេះស្ទើរ ទើបនិងទិញរថយន្តតាកូម៉ាថ្មីពុំសូវចេះបើកបរទេ ក៏….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក៏ខំម្លេះឃើញគ្រោះថ្នាក់អត់ ! នេះហើយលទ្ធផលចេះស្ទើរ ទើបនិងទិញរថយន្តតាកូម៉ាថ្មីពុំសូវចេះបើកបរទេ ក៏….កំពង់ចាម៖ មានករណីគ្រោះ.ថ្នា.ក់ចរា.ចរមួយ ប ង្កឡើងដោយរថយន្ត Tacoma មួយបានបានរេច.ង្កូតទៅប៉ះនឹងម៉ូតូ (អឹមដេ)មួយគ្រឿង ហើយក៏ជ្រុលទៅបុ.ករបងផ្ទះបណ្ដាលឲ្យដា.ច់កង់ខាងមុខទៅមុខលែងរួច វេលាម៉ោង១២ ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំឆ្នាំ២០២២ នៅក្រុងកំពង់ចាម។ បើតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា ម្ចាស់រថយន្តខាងលើនេះទើបនឹងទិញរថយន្តតាកូម៉ាថ្មីពុំ សូវចេះបើកបរទេ ក៏បានរេច.ង្កូតទៅប៉ះនឹងម៉ូតូ(អឹមដេ)ដែលបើកបរដោយបុរស់២នាក់បណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់បា.ក់ជើងខាងឆ្វេង និងម្នាក់ទៀតរ.បួ.សស្រាល ហើយក៏បានជ្រុលទៅបុ..ករបងផ្ទះបណ្ដាលឲ្យដា.ច់កង់មុខខាងឆ្វេង និងខ្ទេ.ចខាងមុខយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរទាំងស្រុង។ក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរា.ចរណ៍បានរថយន្ត និងម៉ូតូត្រូវបានយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងកំពង់ចាមដើម្បីរង់ចាំធ្វើការដោះស្រាយតាមនិ/តិវិធី។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.