ក្ដៅៗ ! លោកព្រហ្មម៉ាញ បានធូរខ្លះហើយ ក្រោយចូលពេទ្យ.ស.ង្គ្រោះ.បន្ទាន់ពីម្សិលមិញ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្ដៅៗ ! លោកព្រហ្មម៉ាញ បានធូរខ្លះហើយ ក្រោយចូលពេទ្យ.ស.ង្គ្រោះ.បន្ទាន់ពីម្សិលមិញ…នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមិនាកន្លងទៅនេះ ប្រភពអ្នកស្និទ្ធស្នាលវីរសិល្បករអាយ៉ៃជើងចាស់លោក ព្រហ្មម៉ាញ បានឲ្យដឹងថា លោកតាបាន.ដួ.ល.ស.ន្ល.ប់ស្ដូកស្ដឹងមិនដឹងខ្លួនដោយសារអាការ.ជំ.ងឺ.លើស.ឈា.ម ធ្វើទុក្ខ និងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីពេទ្យដើម្បី.ស.ង្គ្រោះ.បន្ទាន់ភ្លាមៗ ដែលធ្វើឲ្យមហាជនគ្រប់គ្នាមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំង។ដោយឡែក បន្ទាប់ពីការព្យាបាលនៅមន្ទីពេទ្យបានប៉ុន្មានថ្ងៃ ពេលនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផងដែរ បើយោងតាមប្រភពពីតារាកំប្លែងអ្នកនាង កាឆយ ក៏បានបង្ហើបថា៖ លោកពូព្រហ្មម៉ាញបានធូរតិចហើយ តែគាត់នៅងើបវិលហើយញ៉ាំអីមិនទាន់បានកាឆយការបង្ហោះរបស់ អ្នកនាងកាឆយ ការបង្ហោះរបស់ អ្នកនាងកាឆយយ៉ាងណាមិញ ទោះបីជាលោកតា ព្រហ្មម៉ាញ ដែលជាធនធានសិល្បៈករផ្នែកអាយ៉ៃដ៏ពូកែ មិនទាន់ត្រលប់មកមានសុខភាពល្អរឹងមាំដូចដើមក៏ដោយ ប៉ុន្តែសម្រាប់មហាជនដែលតែងតែគាំទ្ររូបលោកជាច្រើន នៅតែបន្តជូនពរ ក៏ដូចជាបួងសួងសូមឲ្យវីរសិល្បៈករជើងចាស់ រូបនេះ ចៀសផុតពី.ជំ.ងឺ.មួយនេះ និងឆាប់ជាសះស្បើយមកធម្មតាវិញផងដែរ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.