ក្ដៅៗ ! សពរបស់ Tangmo គ្រូពេទ្យធ្វើកោសល្យវិច្ច័យធ្វើការបកស្រាយថា ត្រូវបានគេសម្លា ប់ដោយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្ដៅៗ ! សពរបស់ Tangmo គ្រូពេទ្យធ្វើកោសល្យវិច្ច័យធ្វើការបកស្រាយថា ត្រូវបានគេសម្លា ប់ដោយ…ពីបញ្ហានៃការទទួលមរណៈភាពរបស់តារាសម្តែងស្រី Tangmo បានបាត់បង់ជីវិតកាលពីយប់ថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ ដែលរាប់មកដល់ពេលនេះបានមួយខែហើយ ដែលនាងបានទទួលមរណភាព។ ករណីនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេ មិនទាន់សន្និដ្ឋានថា ហេតុការណ៍នៅលើទូកនេះ កើតឡើងយ៉ាងចម្លែកដូចដែលសង្គមសង្ស័យ ឬយ៉ាងណានោះទេ។ តើអ្វីទៅជាមូលហេតុនៃរបួសដ៏ធំនៅជើងស្តាំរបស់គាត់? អ្វីដែល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បណ្តាលឱ្យស្លាប់ ឃាតកម្មឬឱបទ្ទវហេតុ។ថ្មីៗនេះ វេជ្ជបណ្ឌិត Khunying Pornthip Rojanasunan បានមកជួយស្វែងរកភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតនៃករណីនេះតាមរយៈការបង្ហោះឃ្លីបមួយផ្នែកនៃកម្មវិធី។ ក្នុងនោះដែរ លោកស្រីក៏បានធ្វើការបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាង ឃាតកម្ម និងមនុស្សឃាត ដោយឃាតកម្មគឺជាការមានគម្រោងសម្លាប់ ចំណែកឯមនុស្សឃាតអចេតនាគឺជាការសម្លាប់ដែលមិនបានគ្រោងមុន។មួយទៀតនោះលោកស្រីនិយាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានគេត្រូវមើលតម្រុយផ្សេងទៀត ក្រៅពីការធ្វើកោសល្យវិច្ច័យដោយក្នុងនោះរួមមានទូក និងសាក្សីទាំំង៥នាក់ផ្សេងទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.