ឃើញភ្លាមនឹកភ្លាម ‘គូស្នេហ៍’ បន្ទាប់ពី Bird ជួបទាំងចៃដន្យបានឃើញនិមិត្តសញ្ញាដែលរំឭកដល់ថ្ងៃពិសេសរបស់ Tangmo….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចៃដន្យដ៏គួរឲ្យរំភើបចិត្ត Bird មិត្តស្រីរបស់ Tangmo ចេញមុខទម្លាយរូបលេខខួប Tangmo ដោយចៃដន្យលើតុញ៉ាំ។ ជាមួយនឹងសារដ៏កក់ក្តៅADVERTISEMENTពីអតីតកាល អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមម្នាក់បានបង្ហោះរូបភាពរបស់ Bird ម្តងទៀតជាមួយនឹងសារ។ ‘មកយកឡានលក់ទឹកក្រូច។ សូមផ្តល់ការគាំទ្រផងដែរ។ តាមរូបភាព អ្នកអាចមើលឃើញ Bird បើកទ្វារឡាន។ ចំពោះរូបភាពអង្គុយលក់ទឹកក្រូចត្រូវបានគេចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម។ ជារូបភាពដែលតារារូបនេះបានបង្ហោះក្នុង Instagram យូរមកហើយ។Photo credit: Instagram: stonerbkkMost ថ្មីៗនេះ កាលពីយប់មិញថ្ងៃទី 19 ខែមីនា នេះ Bird បានចេញមកបង្ហាញរូបភាពដ៏ពិសេសមួយដោយចៃដន្យ។ បន្ទាប់ពីបានចែករំលែករូបគាត់អង្គុយក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយដែលមានលេខលើតុដែល Bird អង្គុយ។ តើលេខមួយណាគឺលេខ 13 ដែលលេខនោះទាក់ទងនឹង Tangmo ព្រោះនាងកើតនៅថ្ងៃទី 13 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 1984។ Bird ក៏បានបន្សល់ទុកនូវសារមួយថា Do you want to come together?Photo credit: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Instagram: stonerbkk អាចនិយាយបានថាវាកក់ក្តៅបំផុត គ្រាដែលមានវាទាំងអស់។ យ៉ាងណាក៏ដោយ Bird បានបន្តបង្ហាញរូបថតគូស្នេហ៍ឱ្យអ្នកគាំទ្របានទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ដូចដែលលោកបានបង្ហោះកន្លងមក។ នាងធ្លាប់និយាយថាពេលថតរូបក៏ Tag នាងដែរ។ …គាត់មិន Tag នាងញឹកញាប់ទេ ព្រោះគាត់គិតគូរ.. ប៉ុន្តែនៅពេលអនាគត Bird នឹង tag Mo ញឹកញាប់ជាងមុន, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.