អតីតប្ដី Tangmo ស្រក់ទឹកភ្នែក ក្រោយទស្សនាវីដេអូឃ្លីប Tangmo លេង ukulele ដែលជាឃ្លីប ដែលធ្លាប់ធ្វើ Surprise ខួបកំណើត ពេលដែលនៅជាមួយគ្នា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Tony Phakin ស្រក់ទឹកភ្នែក ក្រោយទស្សនាវីដេអូឃ្លីប Tangmo លេង ukulele ដែលជាឃ្លីបដូចគ្នា ដែលភាគីម្ខាងទៀត ធ្លាប់ធ្វើ Surprise ខួបកំណើត ពេលដែលនៅជាមួយគ្នាកាលពីយប់មិញ (១៣ មីនា ៦៥) ជាយប់ចុងក្រោយសម្រាប់ពិធីកាន់ទុក្ខចំពោះតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះ ណាម៉ូន នីដា តារាសិល្បៈ និងមនុស្សជិតដិតដែលមកគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជាលើកចុងក្រោយ។ បន្សល់ទុកតែអនុស្សាវរីយល្អៗ រហូតដល់យើងជួបគ្នាម្តងទៀតម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺអតីតគូស្នេហ៍របស់ Tangmoគឺ តូនី ផាគីន ដែល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើដំណើរជាមួយគ្រួសារ។ ស្លៀកឈុតខ្មៅ និងពាក់ខ្សែកឆ្លងទន្លេ ក្នុងពិធីកាន់ទុក្ខ ត្រូវបានបើកវីដេអូឃ្លីប ដើម្បីប្រមូលនូវអនុស្សាវរីយ៍កាលណា មុន្នីដា នៅមានជីវិត ហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះ បានលេចមុខក្នុងពេលនាងកំពុងច្រៀង-លេង ukulele ដែលជា ឃ្លីបដែល Tangmo ធ្លាប់ធ្វើ តូណូ ផាគីន ជាកាដូខួបកំណើតពេលនៅជាមួយគ្នា។សូមអរគុណសម្រាប់វីដេអូឃ្លីបពី បានចុះផ្សាយឃ្លីបវីដេអូមួយ បង្ហាញពីពេលដែល កុមារី Tony Phakin បានឃើញវីដេអូឃ្លីបបែបនេះ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះ។ មុននឹងលើកដៃជូតទឹកភ្នែកថ្នមៗ មុននឹងពូអញ្ចើញមកជួយលួងលោម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.