ដឹងមូលហេតុហើយ ! ដោយសារអ្នកចាត់ការ A Supachai តុបតែងពេញខ្លួនបែបនេះ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដឹងមូលហេតុហើយ ! ដោយសារអ្នកចាត់ការ A Supachai តុបតែងពេញខ្លួនបែបនេះ….ត្រូវតែនិយាយថា អ្នកចាត់ការដ៏ល្បី A Supachai គឺជាមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលស្រលាញ់ Tangmo Nida ដែលជាតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេង ដែលបានទទួលមរណៈភាព ។ ពួកគេមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធហើយតែងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក ប្រឹក្សា និងជួយគ្នាគ្រប់ពេលវេលា។ សូម្បីតែនៅថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យសព A Supachai ឧស្សាហ៍ចូលរួមកម្មវិធីរបស់ប្អូនជាទីស្រលាញ់រយៈពេល 3 ថ្ងៃ។ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ គេក៏ឃើញថា A Supachai តែស្លៀកពាក់បែបដូចក្រុមអ្នកគាំទ្រដោយមានមួកផង អាវធំផងដែរធ្វើឱ្យចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្នា។អ្នកចាត់ការរូបនេះក៏បានបង្ហើបខ្លួនតុបតែងបែបនេះក៏ព្រោះតែពេលដែលTangmoកាលនៅរស់ធ្លាប់ចូលចិត្តលេងសើចថាចង់ឱ្យគាត់ពាក់មួកបែបនេះមើលទៅដូចអ្នកវាយស្គរដឹកនាំក្រុមដង្ហែរ។ សម្រាប់ម៉ូដដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់A Supachai គឺពោរពេញទៅដោយប្រេនល្បីៗ អាវពី LOUIS VUITTON ។ មួកពី Philip Treacy ស្បែកជើងពី Balenciaga ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.