យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនេះ! មានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយ លើបណ្ដាញសង្គមរវាងអ្នកបើកបររថយន្តក្រុង និងអ្នកដំណើរម្នាក់ ដោយមានការតឹ ងសរ សៃកដាក់គ្នា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ មានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយ នៅលើដងផ្លូវ និងលើបណ្ដាញសង្គមរវាងអ្នកបើកបររថយន្តក្រុង និងអ្នកដំណើរម្នាក់ ដោយមានការតឹ ងសរ សៃកដាក់គ្នា។ បើតាមអ្នកបើករថយន្តក្រុងបានឲ្យដឹងថា អ្នកដំណើរបានបើកនៅកណ្ដាលផ្លូវ តែខ្លួនបានវ៉ានៅខាងឆ្វេងទេ តែអ្នកដំណើរថាអ្នកបើករថយន្តក្រុងប្រុងកៀរខ្លួន ទើបប ង្កឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងតែម្ដង។ យ៉ាងណាក្នុងនាមយើងជាអ្នកបើកបរ គឺសូមបើកបរដោយការទទួលខុសត្រូវ។ ◉ សូមបើកបរ ដោយចេះអត់អោន អធ្យាស្រ័យអោយគ្នាទៅវិញទៅមក ◉ សូមបើកបរដោយគោរពច្បា.ប់ចរា.ចរ.ណ៍គ្រប់ពេល គ្រប់ទីកន្លែង។ ◉ សូមបើកបរដោយប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍ «ស្រលាញ់ជីវិតខ្លួនឯង និង គោរពជីវិតអ្នកដទៃ»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.