ចេះតែឲ្យគាត់អរម៉ង ! ខំអរថាគេជួយលុយ ១៣៥ ០០០ ដុល្លារ តែមកដល់ពេលនេះ ផេនខេក ថាគ្មានទេ គឺទទេស្អាត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចេះតែឲ្យគាត់អរម៉ង ! ខំអរថាគេជួយលុយ ១៣៥ ០០០ ដុល្លារ តែមកដល់ពេលនេះ ផេនខេក ថាគ្មានទេ គឺទទេស្អាត…ខំអរថាគេជួយលុយ ១៣៥ ០០០ ដុល្លារ តែមកដល់ពេលនេះ ផេនខេក ថាគ្មានទេ គឺទទេស្អាតអត្ថបទដោយ៖ បេប៊ី ឧសភា ១២, ២០២២រឿងរ៉ាវអាស្រូវ ផេនខេក បានជំពាក់បំណុលគេ ១៥ ម៉ឺនដុល្លារ បានផ្ទុះកក្រើក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេញបណ្ដាញសង្គម កំពុងត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានអ្នកលក់អនឡាញដ៏ល្បីម្នាក់ បានឡាយវីដេអូប្រកាសក្ដែងៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក និង Tik Tok ថានឹងជួយសងបំណុលជំនួស ផេនខេក រហូតដល់ទៅ ៩០ ភាគរយនៃបំណុលសរុប ដែលស្មើនឹងចំនួនទឹកលុយ ១៣៥ ០០០ ដុល្លារ។ ចូលរួមជាមួយ ប្រជាប្រិយក្នុង Telegram ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានកម្សាន្តថ្មីៗក្រោយដំណឹងសងបំណុលជំនួសនេះបានប្រកាសសាយភាយពេញបណ្ដាញសង្គម បានធ្វើឱ្យ ផេនខេក ដែលជាសាមីខ្លួនអរស្ទើរហោះ ហើយក្នុងនោះអ្នកគាំទ្រនាងជាច្រើនក៏នាំគ្នាជួយអរជំនួសដែរ ប៉ុន្ដែក្ដីសង្ឃឹមដ៏ធំធេងនេះ បានបាត់បង់ទៅវិញគ្មានសល់ បន្ទាប់ពី ផេនខេក បាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចេញមុខបង្ហោះសារ និង ឡាយវីដេអូបញ្ជាក់ច្បាស់ៗទាំងអស់សង្ឃឹមថា រឿងលុយ ១៣៥ ០០០ ដុល្លារនោះ មិនមែនជាការពិតឡើយ។ផេនខេក បង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ទាក់ទងនឹងរឿងលុយនោះថា ៖ «ខ្ញុំនឹងឡាយនិយាយពីរឿងលុយ 135 000$ ព្រោះវាមិនមែនជារឿងពិត គាត់មិនបានជួយខ្ញុំឡើយ ខ្ញុំកំពុងពិបាកហើយគាត់នៅធ្វើចឹងទៀត»៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.