ទេីបតែល្បីលុបបទ Cover ផ្លូវទៅផ្ទះម៉ែក្មេក ពេលនេះលេចមុខកញ្ញា មាស នីតា ចូលប្រឡងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី៤ ដាក់មួយបទពីរោះណាស់ឡើង…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទេីបតែល្បីលុបបទ Cover ផ្លូវទៅផ្ទះម៉ែក្មេក ពេលនេះលេចមុខកញ្ញា មាស នីតា ចូលប្រឡងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី៤ ដាក់មួយបទពីរោះណាស់ឡើង…ងថា «ផ្លូវណាទៅផ្ទះម៉ែក្មេក» ដែលមានអ្នកស្ដាប់ច្រើនលានដង តែត្រូវខាងផលិតកម្មដើមស្នើឱ្យលុបចម្រៀង Cover នោះ ចេញវិញ។មិនត្រឹមតែមិនបោះបង់ក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះនោះទេ កញ្ញា មាស នីតា ក៏បានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកទៀតផង នោះគឺ Cambodian Idol រដូវកាលទី៤ របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាស។នាងបានលើករៀបរាប់ឱ្យដឹងអំពីការតស៊ូរបស់នាង និងជីវិត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គ្រួសារមកបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានជ្រាបទៀតផង ពិតជាកម្សត់ និងការតស៊ូណាស់ទម្រាំបានដល់សព្វថ្ងៃ ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនាងបានយកចម្រៀងមួយបទមកធ្វើការប្រឡង នោះគឺបទ «ខ្លាចឃ្លាត»។ ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ថាសំឡេងរបស់ នីតា ពីរោះយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.